PL EN


2015 | 37 | 293-311
Article title

Czy wybory umożliwiają artykulację preferencji politycznych?

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article attempts to determine the effectiveness of elections as a mechanism for expressing political preferences, understood as the support for postulates (platforms) of political parties. An analysis of a simple model based on the assumption of rational issue-voting leads to a conclusion that preference expression is inevitably distorted by the necessity to vote on “packages” of issues/propositions of unequal support among those voting them. It also provides the correlates of effective preference articulation. The remainder of the article discusses other limitations – mainly of psychological nature – to the elections’ articulation function.
Year
Volume
37
Pages
293-311
Physical description
Contributors
References
  • G. Baldini, A. Pappalardo, Elections, Electoral Systems and Volatile Voters, New York 2009. C. van der Eijk, M. N. Franklin, Elections and Voters, Houndmills 2009. W. Jednaka, Zachowania wyborcze, [w:] A. Antoszewski, R. Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław 1997. S. M. Lipset, S. Rokkan, Osie podziałów, systemy partyjne oraz afiliacje wyborców, [w:] J. Szczupaczyński (red.), Władza i społeczeństwo, Warszawa 1995. J. Mandrosz, Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych, [w:] K. Skarżyńska (red.), Psychologia polityczna, Poznań 1999. D. C. Mutz, Psychologia polityczna a wybór, [w:] R. Dalton, H-D. Klingemann (red.), Zachowania polityczne, t. 1, Warszawa 2010. M. Pierzgalski, Metody ilościowe w badaniu systemów wyborczych, Łódź 2012. M. Potz, Disentangling Democracy, [w:] K. Kujawińska-Courtney, M. Łukowska, E. Williams (red.), European Culture in Diversity, Cambridge 2011. M. Potz, Fikcje polityczne i legitymizacja władzy w demokracji, „Wrocławskie Studia Politologiczne” 2014, nr XVI. C. B. Powell, Jr., Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa 2006. D. O Sears, L. Huddy, R. Jervis (red.), Psychologia polityczna, Kraków 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5640d377-e229-4cf3-bd54-6b8da9c1dc6a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.