PL EN


2017 | 469 | 140-148
Article title

Analiza porównawcza rozwoju sektora bankowo-kredytowego w krajach UE z wykorzystaniem metod taksonomicznych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Sektor bankowo-kredytowy w sytuacji pojawiających się zawirowań i kryzysów finansowych jest szczególnie wrażliwy na ryzyko występowania licznych niekorzystnych zjawisk. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące stopnia podobieństwa rozwoju sektora bankowo-kredytowego w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE oraz zbadanie, które kraje charakteryzują się najlepszym poziomem jego rozwoju. Z wykorzystaniem metod taksonomicznych wyodrębniono skupienia krajów podobnych pod względem poziomu rozwoju sektora bankowo-kredytowego i przeanalizowano zmiany w strukturze skupień krajów podobnych, które nastąpiły w dobie kryzysu finansowego (rok 2014) w stosunku do okresu przed kryzysem (rok 2008). Wyznaczono ranking krajów UE ze względu na poziom rozwoju sektora bankowo-kredytowego w obu porównywanych okresach. Zbadano, które kraje są najlepsze w rankingu rozwoju, a także porównano pozycję Polski w stosunku do krajów najlepszych oraz pozostałych krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56499095-067d-459b-90f1-afa2fe9a40ff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.