PL EN


2020 | 3 | 2 | 11-24
Article title

Artefacts Commemorating the Battle of Varna in 1444

Content
Title variants
PL
Artefakty upamiętniające bitwę pod Warną w 1444 roku
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
We just have the 575th anniversary of the memorable battle between a coalition of Christian armies and the army of the Ottoman Empire. Christians’ defeat had significant consequences not only for Bulgaria, but also for Byzantium and whole Europe. The aim of the presented work is a systematization of knowledge about artefacts paying homage to the Polish-Hungarian King Ladislaus III of Varna, who fell there, and thousands of knights of both sides of the fight. There has been applied participant observation of places commemorating those events, there were conducted interviews with persons preserving their memory, there were analyzed many academic dissertations, popular scientific works and other informative materials dedicated to that topic, there were gathered data about authors of works dedicated to that Battle of nations, aiming at creation of a relatively complete description of a marketing product for needs of cultural tourism. Since many artefacts commemorating the battle do not exist anymore or exist in undocumented legends, they were separated from description of those ones which exist and can be presented to tourists interested in them. Thus, the text describes in the chronological order Turkish memorabilia, Hungarian and Polish artifacts and their authors.
PL
Od czasu pamiętnej bitwy między koalicją wojsk chrześcijańskich a wojskami Imperium Osmańskiego upływa właśnie 575 lat. Przegrana chrześcijan przyniosła znaczące konsekwencje nie tylko dla Bułgarii, ale też dla Bizancjum i całej Europy. Wydarzenia te były wielokrotnie i na różne sposoby upamiętniane przez obie strony konfliktu. Celem niniejszej pracy jest usystematyzowanie wiedzy o artefaktach upamiętniających poległego tam polsko-węgierskiego króla Władysława III Warneńczyka oraz tysiące rycerzy obu walczących stron. Zastosowano obserwację uczestniczącą miejsc poświęconych pamięci o tych wydarzeniach, przeprowadzono wywiady z osobami chroniącymi tę pamięć, przeanalizowano wiele rozpraw naukowych, opracowań popularnonaukowych i innych materiałów o charakterze informacyjnym poświęconych tej tematyce, zebrano dane o twórcach dzieł traktujących o tej Bitwie Narodów, dążąc do stworzenia w miarę kompletnego opisu produktu marketingowego dla potrzeb turystyki kulturowej. Ponieważ wiele artefaktów upamiętniających bitwę już nie istnieje lub istnieje w nieudokumentowanych legendach, oddzielono je (jedynie o nich wspominając) od opisu tych, które istnieją i mogą być przedstawione zainteresowanym nimi turystom. Opisano tu więc w układzie chronologicznym tureckie pamiątki, bułgarskie, węgierskie i polskie artefakty oraz ich twórców.
Year
Volume
3
Issue
2
Pages
11-24
Physical description
Dates
published
2020-05-08
Contributors
 • Józef Piłsudski’s University of Physical Education in Warsaw, University Branch in Biała Podlaska
References
 • Bielski M., Vladislav III Varnenčik na Balkanite (1443–1444) [Ladislaus III of Varna in Balkans (1443–1444)], Izdatelstvo Abazar, Veliko T”rnovo 2006.
 • Czamańska I., Szulc W. (eds.), Warna 1444 – Rzeczywistość i tradycja [Varna 1444. Reality and Tradition], UAM Poznań, Poznań 1997.
 • Davies N., EUROPA – rozprawa historyka z historią [Europe – Historian’s Crackdown on History], Wyd. Znak, Kraków 2008.
 • Grzegorzewski J., Grób Władysława Warneńczyka [Grave of Ladislaus of Varna], Wydawnictwo Akademii Umiejętności, Kraków 1911.
 • Jaczynowski L., Domniemane miejsca spoczynku Władysława III Warneńczyka [Supposed Resting Places of Ladislaus of Varna], [in:] J. Kosiewicz, E. Małolepszy, T. Drozdek-Małolepsza (eds.), Z dziejów wychowania fizycznego, sportu i turystyki w Polsce i w Europie [From History of Physical Education, Sport and Tourism in Europe], Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Polskie Towarzystwo Nauk Społecznych o Sporcie, Częstochowa 2016, pp. 239–263; http://dx.doi.org/10.16926/zdwfsit.16.
 • Jaczynowski L., Prestiż versus blamaż. Wokół losów Polskiego Domu Wypoczynkowego w Warnie [Prestige vs. Disgrace. On History of the Polish Recreational House in Varna], [in:] Z. Dziubiński, M. Lenartowicz (eds.), Kultura fizyczna a prestiż społeczny [Physical Culture and Social Prestige], Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2018, pp. 315–325.
 • Kielanowski L., Odysseja Władysława Warneńczyka [Odyssey of Ladislaus of Varna], Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1991.
 • Mazurkiewicz L., Wybrane teorie oraz metody badawcze turystyki [Selected Theories and Research Methods of Tourism], AWF, Warszawa 2012.
 • Rosa M., Kolumb. Historia nieznana [Columbus. Unknown History], Dom Wdawniczy Rebis, Poznań 2012.
 • Savov N., Pametnicitena Varna. Istorii za vsičkipametniciizgradeniv”v Varna ottretivek do sega [Monuments in Varna. History of all Monuments Built in Varna since the Third Century till the Present Day], Bars Agenciâ, Varna 2008.
 • Święch Z., Ostatni krzyżowiec Europy [The Last European Crusader], Wyd. im. Warneńczyka, Kraków 2012.
 • Trifonov T., Opit za grafična rekonstrukciâ nabitkatakraj Varna ot 1444 g. Analizikritika [Attempt at Graphical Reconstruction of the Battle near Varna in 1444. Analysis and Criticism], [in:] 10 knigi za Varna 2009, Izdatielstvo MC, Varna 2011, pp. 115–173.
 • Wasilewski T.; Historia Bułgarii [History of Bulgaria], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków 1970, pp. 123–133.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-564c5d84-0630-465c-8159-a3a2c0c50d0b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.