PL EN


2019 | 66(3) Architektura | 80-91
Article title

KURPIOWSZCZYZNA – STRUKTURA OSADNICTWA W OKRESIE 45-LECIA POWOJENNEGO

Content
Title variants
EN
KURPIE – THE STRUCTURE OF SETTLEMENT DURING THE POST-WAR 45 YEARS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badawczym było wykazanie tendencji kształtowania struktury osadnictwa na Kurpiowszczyźnie w latach 1945-1989. Zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa, analizy kartograficznej oraz statystycznej. Wyniki badań pozwoliły na wyciągnięcie wniosków w zakresie wsi rozwojowych, zastojowych oraz wyludniających się w badanym okresie. Artykuł opracowano na podstawie badań przedstawionych w dysertacji doktorskiej autorki pt. Przekształcenia otwartego krajobrazu osadniczego na Kurpiowszczyźnie na przykładzie wybranych gmin, zrealizowanej w 2004 roku.
EN
The research goal was to show the tendency to shape the settlement structure in the Kurpie region in 1945-1989. The method of analysis and criticism of literature, cartographic and statistical analysis were used. The results of the research allowed conclusions to be drawn regarding developmental, stagnant and depopulating villages during the examined period. The article was prepared on the basis of the research presented in the doctoral dissertation of the author Transformations of the open settlement landscape in the Kurpie region on the example of selected communes, implemented in 2004.
Contributors
  • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
References
  • Ciechocińska M. (1998), Czynniki determinujące procesy rozwojowe obszarów peryferyjnych na przykładzie regionu etnograficznego Kurpi, „Zeszyty Naukowe OTN”, tom XII.
  • Niedziałkowska Z. (1988), Kurpie, Bory Ostrołęckie, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
  • Ostrowski M. (2000), Wpływ transformacji społeczno-ustrojowej na warunki życia mieszkańców Kurpiowszczyzny. Pozytywne aspekty procesu, „Zeszyty Naukowe OTN”, tom XIV.
  • Rakowski W. (1998), Procesy zmian ludnościowych na terenie Kurpi w latach 1950-1988, „Zeszyty Naukowe OTN”, tom XII.
  • Wiśniewska M. (1999), Osadnictwo wiejskie, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56523188-a83f-4084-b916-a837ef0f4dbd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.