PL EN


2013 | 1(80) | 30-42
Article title

Idea, organizacja i technologia modułowej, ustawicznej edukacji zawodowej

Content
Title variants
EN
The idea, organization and technology of modular continuing vocational education
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The authors discussed selected projects for the modernization of vocational education carried out in the Work Pedagogy of Innovative Economy Centre of ITeE-PIB in Radom. The article presents long-standing achievements of the Centre in the conceptual and design work for the development of vocational education and continuing vocational education that are closely related to each other in various forms of acquisition of skills and competences. The projects carried out with the major Centres in Poland have been discussed
PL
Ciągłe zmiany programowe i strukturalne zmuszają do szukania najbardziej optymalnej strategii kształcenia zawodowego. Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu (ITeE – PIB) od wielu lat aktywnie uczestniczy w pracach koncepcyjno-projektowych na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego i ustawicznej edu-kacji zarodowej, które przy różnorodnych formach nabywania kwalifikacji i kompe-tencji są ze sobą ściśle powiązane. W ITeE – PIB wykonano wiele projektów na rzecz modernizacji kształcenia za-wodowego, opracowano model zintegrowanego wielopoziomowego modelu kształce-nia zawodowego, granty: „Model podręcznika multimedialnego do kształcenia zawo-dowego”, „Model wielopoziomowego kształcenia mechaników” i inne. W ramach różnych projektów w ITeE – PIB opracowano programy jednostek modułowych i jednostek szkoleniowych według metodologii Tor#9, 88 programów modułowych kursów, 131 modułowych programów nauczania i 3 458 pakietów edu-kacyjnych (projekt Przygotowanie innowacyjnych programów do kształcenia zawo-dowego”). W Instytucie powstała i funkcjonuje Polska Sieć Kształcenia Modułowego zrze-szająca polskie szkoły zawodowe, w których wdrożone zostało kształcenie modułowe. Od roku 2009 Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej realizuje wiele projektów, w wyniku których opracowano do nowej klasyfikacji zawodów szkolnic-twa zawodowego podstawy programowe kształcenia zawodowego, programy naucza-nia (przedmiotowe i modułowe), jak również zrealizowano wiele szkoleń upowszech-niających i wspomagających kształcenie modułowe. Treść niniejszego artykułu, w którym w znacznym stopniu wykorzystano publikację Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe stanowi próbę odpowiedzi na postawione pytania nurtujące nauczycieli kształcenia zawodowego: •Jak projektować i stosować modułowe programy nauczania? •Jak projektować i stosować pakiety edukacyjne? •Jak rozwijać i doskonalić kształcenie modułowe?
Contributors
References
 • Baraniak B. (2010), Programy kształcenia zawodowego. Teoria – metodologia – aplikacje. IBE Warszawa.
 • Bednarczyk H. (1995), Teoretyczno-metodyczne problemy kształcenia zawodowego. ITeE – PIB Radom.
 • Bednarczyk H. (red.) (1997), Nepreryvnoje mnogourovnievoje professionalnowe obrazovanie. ITeE –PIB Radom, IPTO Sankt Petersburg.
 • Bednarczyk H., Figurski J. (2009), Innowacyjne modułowe kształcenie zawodowe (podręcznik akademicki). ITeE – PIB Radom.
 • Buckland H. (2002), Learning for sustainable development: a curriculum toolkit. The Forum of the Future, London.
 • Finch C., Crunkilton J.R. (1999), Curriculum development in vocational and technical education. MA Allyn & Bacon, Boston.
 • Furmanek W. (2000), Podstawy edukacji zawodowej. FOSZE Rzeszów.
 • Gagne R.M, Briggs L.J., Wager W. (1992), Zasady projektowania dydaktycznego. WSiP Warszawa.
 • Guastavi A., Leibowicz J., Pujol J., Design (1997), Management and Evaluation of Open/Flexible Learning. International Training Centre of the ILO Turin.
 • Kwiatkowski S.M. (2008), Kształcenie zawodowe: wyzwania, priorytety, standardy. IBE Warszawa.
 • Symela K. (1999), The principles of implementation and avaluation of modular programmes in training of adults. Warszawa: MPiPS; Geneva: ILO, ITeE Radom.
 • Symela K. (2001), Zarys metodologii konstruowania modułowego programu nauczania dla zawodu. KOWEZiU Warszawa.
 • Symela K. (edit.) (2007), Modular Education and Vocational Training. The examples of good practice in Europe. ITeE Radom.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-565d09a9-4b51-47a5-9a65-c0bab78ee08a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.