PL EN


2013 | 2 | 3 | 488-499
Article title

Znaczenie wieloletniej prognozy finansowej w procesie osiągania stabilności fiskalnej JST

Content
Title variants
EN
The role of multi-year financial framework in the process of achieving fiscal sustainability of sub-central governments
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę sformułowania warunków niezbędnych do wykorzystania WPF jako efektywnego instrumentu w procesie osiągania stabilności fiskalnej przez JST oraz oceny rzeczywistej roli tego narzędzia w prognozowaniu przyszłego stanu finansów samorządowych na przykładzie doświadczeń obejmujących lata 2011–2012 czterech miast na prawach powiatu województwa lubelskiego.
Year
Volume
2
Issue
3
Pages
488-499
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Finansów Publicznych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Marii Curie--Skłodowskiej w Lublinie
References
  • 1. Burnside C. (2005), Theoretical Prerequisites for Fiscal Sustainability Analysis, [w:] Fiscal Sustainability in Theory and Practice: A Handbook, The World Bank, 2005.
  • 2. Czekaj M., Nawrocki B. (2012), Zastosowanie analizy szokowej (stress testing) zadłużenia do oceny ryzyka w JST, „Finanse Komunalne” nr 10.
  • 3. Czołpińska E. (2011), Wieloletnia prognoza finansowa – doświadczenia po roku stosowania. Przewidywania, praktyka, wnioski de lege ferenda, „Finanse Komunalne” nr 12.
  • 4. Filipiak B., Dylewski M. (2010), Kontrowersje związane ze sporządzaniem wieloletniej prognozy finansowej w JST w związku z wdrożeniem budżetu zadaniowego, „Finanse Komunalne” nr 12.
  • 5. Krajewski S., Mackiewicz M., Krajewski P. (2010), Przygotowanie wieloletniej prognozy finansowej – wybrane problemy metodologiczne, „Finanse Komunalne” nr 7–8.
  • 6. Ministerstwo Finansów (2010), Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka opracowania, Warszawa.
  • 7. Poniatowicz M. (2013), Ocena mechanizmów kontroli i reglamentacji deficytu oraz długu podsektora samorządowego w Polsce, „Finanse Komunalne” nr 1.
  • 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-565e0cc1-c489-4a72-a443-8b2296a70cea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.