PL EN


2016 | 5 | 179-193
Article title

Wyzwania dla bezpieczeństwa Hiszpanii ze strony dżihadyzmu w kontekście oddziaływania Państwa Islamskiego

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Powstanie Państwa Islamskiego stworzyło nowe zagrożenie ze strony globalnego dżihadu. Artykuł stara się zrozumieć wyzwania dla bezpieczeństwa Hiszpanii tworzone przez muzułmańskich ochot-ników z tego kraju podróżujących do Syrii i Iraku, którzy biorą udział w akcjach terrorystycznych. Przedstawia różne uwarunkowania (wewnętrzne i regionalne) w kontekście pojawienia się dżihadu w Hiszpanii w związku z powstaniem Państwa Islamskiego. W artykule próbuje się ukazać problem radykalizmu salafickiego we współczesnej Hiszpanii. Koncentruje się na profilu społecznym i mo-tywacji młodych ludzi, którzy decydują się dołączyć do którejś z grup dżihadystycznych walczących w strukturach Państwa Islamskiego. W artykule przedstawiono różne konteksty rekrutacji i rozprze-strzenianie się radykalnej propagandy salafickiej, a jednocześnie analizuje się ich wpływ na imigran-tów i postimigrantów muzułmańskich społeczności mieszkających w Hiszpanii, którzy są narażeni na wpływy radykalistów. W artykule poddaje się analizie ryzyko zburzenia bezpieczeństwa wywo-ływane przez dżihadystów wracających z Państwa Islamskiego do Hiszpanii, co w przyszłości może zradykalizować młodzież i tworzyć zagrożenie terrorystyczne.
EN
The rise of the Islamic State has created a new, very serious dimension of the threat from the global jihadi movement. THe sense of duty and belonging to a kind of transnational organization are some crucial aspects of the jihadists’ identity. The paper seeks to understand the challenges for the Spanish security generated by Muslim volunteers from this country travelling to Syria and Iraq who are in-volved in terrorist and violent actions. It presents different internal and regional (Maghreb) condi-tions of the emergence of the jihadi networks in Spain in the context of the emergence of the Islamic State. The paper seeks to understand the radical salafist challenge for Spain. It focuses on social profile and motivations of the young people who decide to join some jihadi groups fighting in the structures of the Islamic State. The paper attempts to provide different contexts of recruitment and the spread of the radical Salafist propaganda and, at the same time, it analyses its impact on the immigrant and postimmigrant Muslim cummunities living in Spain who are exposed to the radicalizing influences. The article examines the risks generated by the jihadists coming back from the Islamic State to Spain who in the future can radicalize the youths and create a terrorist threat.
Year
Issue
5
Pages
179-193
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Arteaga F., Volver a otra guerra en Irak: España en la coalición internacional contra el Estado Islámico (ISIL), „ARI”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, 21 de octubre de 2014.
 • Asain J., Estado Islámico: „Recuperaremos España”, „Mundo Digital”, http://www.minutodigital.com/2014/08/20/estado-islamico-recuperaremos-espana/ [16.01.2015].
 • Cano Pańos M. A., Generación Yihad. La radicalización islamista de los jóvenes musulmanes en Eu-ropa, Madrid 2010.
 • Daly J.C.K., Spain grapples with growing Islamic State threat, „Terrorism Monitor”, November 21, 2014, vol. XII, issue 22.
 • Detenidos en Ceuta cuatro yihadistas listos para prepetrar ataques suicidas, „Faro de Vigo”, 25 de ene-ro de 2015 Detenidos en España ocho presuntos yihadistas de una célula propagandística, http://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN0M90IC20150313 [3.07.2015].
 • Duva J., 70 españoles combaten en las filas del Estado Islámico en Siria, „El País”, 02 de enero de 2015.
 • El salafismo sigue creciendo en España,http://www.alertadigital.com/2012/06/11/el-salafismo-si-gue-creciendo-en-espana/ [23.06.2015].
 • Jordán J., La evolución del terrorismo yihadista global después del 11-S: reprecuciones sobre la seguri-dad europea y española, [w:] Terrorismo sin fronteras. Actores y respuestas en un mundo global, red. J. Jordán, P. Pozo, M.G. Guindo, Pamplona 2010.
 • Kosmynka S., Państwo Islamskie – zagrożenia dla Europy, [w:] Bezpieczeństwo Europy. Aspekty geopolityczne, red. T.Z. Leszczyński, Kraków 2015.
 • Kosmynka S., Przesłanki radykalizacji młodych muzułmanów w Europie Zachodniej na tle teorii „społeczeństw paralelnych”, „Dyskursy o Kulturze” 2012, nr 7.
 • Kumar C., Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) a Global reat: International Strategy to Counter the reat, „Journal of Social Sciences and Humanities”, vol. 1, no. 4, 2015.
 • La detención de yihadistas en España crece un 36% en el último año y medio, „El Mundo”, 02 de sep-tiembre de 2014Lázaro F., España ha detenido a 47 radicales islámicos en sólo un año, „El Mundo”, 11 de enero de 2015.
 • Marruecos desarticula, con la ayuda de España, una red de yihadistas, „La Razón”, 14 de agosto de 2014.Rabat desmantela «en coordinación con España» un grupo yihadista al sur de Ceuta, http://noticias.latino.msn.com/latinoamerica/rabat-desmantela-en-coordinaci%C3%B3n-con-espa%C3%-B1a-un-grupo-yihadista-al-sur-de-ceuta-7 [9.09.2014].
 • Reinares F., García-Calvo C., Cataluña y la evolución del terrorismo yihadista en España, „ARI”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, 13 de abril de 2015.
 • Reinares F., García-Calvo C., España frente a los retos de un yihadismo en cambio, „ARI”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, 27 de enero de 2015.
 • Reinares F., García-Calvo C., Siria, Irak y la movilización yihadista en España: reactivación de redes latentes y eclosión del yihadismo homegrown, „ARI”, Real Instituto Elcano de Estudios Interna-cionales, 20 de octubre de 2014.
 • Reinares F., García-Calvo C., Yihadistas en Siria procedentes de España: hechos y cifras, „ARI”, Real Instituto Elcano do Estudios Internacionales, 18 de diciembre de 2013.
 • Reinares F., Los españoles, la amenaza yihadista y el Estado Islámico, „ARI”, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, 19 de junio de 2015.
 • Silber M.D., Bhatt A., Radicalization in the West. e Homegrown reat, New York 2007.
 • Tarrés S., Jordán J., Hizb ut-Tahrir en España, „Athena Intelligence Journal”, 2007, vol. 2, núm. 2.
 • Torres M.R., Al-Ándalus 2.0. La ciber-yihad contra España, Biblioteca GESI, Madrid 2014.
 • Un congreso salafista reúne a 1.200 musulmanes en Trapagaran, „El Mundo”, 28 de mayo de 2011.
 • Vidal C., Cataluña, imán del salafismo, „La Razón”, 2 de junio de 2013.
 • Wiktorowicz Q., Radical Islam Rising. Muslim Extremism in the West, Oxford 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-566d1dec-4200-4f8e-a8d8-8937a521ba9b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.