Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 6 (809) | 211-222

Article title

Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych działających w sektorze MSP w Polsce

Title variants

EN
Investment Activity of Domestic and Foreign Companies Operating in the SME Sector in Poland

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest porównanie aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw należących do sektora MSP biorąc pod uwagę ich narodową strukturę własności oraz w poszczególnych ich klas wielkości. Analizy aktywności inwestycyjnej badanych grup przedsiębiorstw dokonano za pomocą wybranych wskaźników: m.in. wskaźnika intensywności inwestowania, wartości nakładów inwestycyjnych na zakup środków trwałych w przeliczeniu na jedno przedsiębiorstwo oraz dynamiki nakładów inwestycyjnych. W opracowaniu wykorzystano publikowane dane GUS charakteryzujące działalność inwestycyjną przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych należących do sektora MSP w latach 2009-2015.
EN
The aim of the article is to compare two groups of the enterprises with foreign capital share and local enterprises operating in the SME sector. The empirical analysis of the impact of foreign investors to the Polish SME sector were based on selected economic indicators: the rate of investment intensity, the value of capital expenditures for the purchase of fixed assets per one company and dynamics of this value. In the article the published data coming from Central Statistical Office characterizing the national enterprises and entities with foreign capital operating in the SME sector from the years 2009-2013 are used.

Contributors

  • dr Dorota Starzyńska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-566dbc00-7960-4a38-aff5-887c0f00cf96
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.