PL EN


2017 | 491 | 107-115
Article title

Koncepcja rozwoju zrównoważonego według Austriackiej Szkoły Ekonomii

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem pracy jest przedstawienie spojrzenia Austriackiej Szkoły Ekonomii na problematykę rozwoju zrównoważonego. Autor posłużył się w tym celu metodą analizy i krytyki piśmiennictwa. Szczegółowo zdefiniował pojęcie zrównoważonego rozwoju – zarówno składowe tego terminu, jak i całe jego znaczenie, posiłkując się definicją UNESCO. Następnie przedstawił podstawy metodologii Austriackiej Szkoły Ekonomii, subiektywistycznego i indywidualistycznego nurtu w ekonomii, którego zwolennicy, posługując się metodologiczną zasadą homo agens (człowiek działający), wykazują nieskuteczność rządowych interwencji. W trzeciej części pracy autor stara się wykazać możliwość implementacji zasad oraz idei rozwoju zrównoważonego do rzeczywistej gospodarki, aby nie było konieczności uciekania się do przymusowych regulacji bądź nakazów instytucjonalnych, narzuconych przez organy państwowe bądź organizacje międzynarodowe. Jednym z tych sposobów może być Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. W podsumowaniu zaprezentowano wnioski.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56728ec9-ca59-41a4-8935-0d93045ed06b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.