PL EN


2017 | 11 | 3 | 44-54
Article title

Level of environmental education in students from Poland, Ukraine, Slovakia and Czech Republic

Authors
Content
Title variants
PL
Poziom edukacji środowiskowej wśród studentów z Polski, Ukrainy, Słowacji i Czech
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Introduction. This article consists of two parts: the theoretical one, introducing several key terms, and the empirical part, presenting the analysis of sociological research. Explaining the concept of ‘education’ in the first part of the article allowed for formulating relevant hypotheses on students’ approach to the problems of environmental protection. Materials and methods. The proposed hypotheses were then verified with regard to the project executed in 2015, which investigated the position and role of environmental values in the value system of students from selected countries of Central Eastern Europe. The description of this research is presented in the second part of the article. Results. The conclusions from the analysis with regard to the country and faculty of studies are rather disturbing. The findings revealed that the level of environmental education in students is relatively low. The overall comparative analysis demonstrated that students from the Czech Republic represented the highest level of environmental awareness compared to those from Ukraine, Poland and Slovakia. Further, the analysis took into consideration the students’ faculty and showed that those studying natural sciences were only slightly better educated in environmental protection compared to students of humanities. This may indicate that even when young people receive environmental education, it does not help in creating a bond between them and the natural environment. Conclusion. Although the findings should be treated with some caution, they still deserve serious consideration, and should stimulate further research in this area.
PL
Wstęp. Artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej – zawierającej konceptualizację kluczowych terminów oraz części empirycznej zawierającej analizę badań socjologicznych. We wprowadzeniu zdefiniowany został termin edukacja, co umożliwiło sformułowanie hipotez badawczych dotyczących stosunku studentów do problemów ochrony środowiska. Materiał i metody. Zaproponowane hipotezy zostały zweryfikowane na podstawie danych zebranych podczas badań w 2015 roku, dotyczących miejsca i roli wartości środowiskowych wśród innych wartości akceptowanych przez studentów z krajów środkowo-wschodniej Europy. Opis tych badań został przedstawiony w drugiej części artykułu. Wyniki. Wnioski z analizy, w której uwzględniono dwie zmienne: kraj studiów i kierunek studiów, są niepokojące. Wyniki wskazują, że poziom edukacji środowiskowej wśród studentów jest dość niski. Najwyższy poziom wyedukowania środowiskowego wykazali studenci czescy. Z kolei uwzględniając kierunek studiów można stwierdzić, że studenci nauk przyrodniczych byli nieco lepiej wykształceni w zakresie ochrony środowiska niż studenci humanistyki. Oznacza to, że nawet jeśli młodzi ludzie kształcą się w zakresie ochrony środowiska, nie przekłada się to na odczuwanie przez nich więzi z przyrodą. Wnioski. Wyniki badań należy traktować z pewną ostrożnością, konieczne jest podejmowanie dalszych analiz w tym zakresie.
Year
Volume
11
Issue
3
Pages
44-54
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Cho Y.H., Choi H., Shin J., Yu H.C., Kim Y.K., Kim J.Y. (2015), Review of research on online learning environments in higher education. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 191, pp. 2012-2017.
 • Clayton S. (ed.), (2012), The Oxford Handbook of environment al and conservation psychology. Oxford University Press, New York.
 • DeGrazia D. (2002), Animal rights: A very short introduction. Oxford.
 • Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D. (2008), Ochrona środowiska przyrodniczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Nasibulina A. (2015), Education for sustainable development and environmental ethics. Procedia – Social mand Behavioral Sciences, 214, pp. 1077-1082.
 • Parra Moreno C.H., Moreno Acero I.D., Puendes Rodrigez N.H. (2011), Education for environment care: contribution through human ecology. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 15, pp. 3912-3915.
 • Stawiński W. (ed.) (2006), Dydaktyka biologii i ochrony środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tibilisi Declaration (1977), https://www.gdrc.org/uem/ee/tbilisi.html (accessed: 10.12.2016).
 • Tyburski W. (2013), Dyscypliny humanistyczne i ekologia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Wolarski W. (ed.) (2002), Britannica. t. 28, Mu-Ni, Kurpisz, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-6081
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5683da8b-26df-4f43-b427-c635508b926a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.