PL EN


2005 | 1/2005 (7) | 95-104
Article title

Modelowanie systemu oceny jakości cyklu życia oprogramowania z wykorzystaniem logiki rozmytej

Content
Title variants
EN
Fuzzy Logic Application to a Software Life cycle Quality Measurement System
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest prezentacja modelu systemu oceny jakości cyklu życia oprogramowania oraz sposobu sterowania tym modelem. Językiem modelowania jest aparat matematyczny z zakresu logiki rozmytej. W ramach modelowanego systemu zidentyfikowano najistotniejsze podsystemy, zgodnie z tradycyjnym podziałem cyklu życia produktu na etapy, wytyczonym przez teoretyków inżynierii oprogramowania (podsystem analizy wymagań, modelowania, kodowania, testowania, wdrożenia oraz serwisowania). W każdym podsystemie wyróżniono kluczowe obszary poprawy jakości i stowarzyszone z nimi wskaźniki jakości, podane w formie rozmytej. Pokazano również, jak za pośrednictwem rozmytych operatorów agregacji wyznaczyć globalny wskaźnik jakości całego systemu. W dalszej części artykułu podano sposób sterowania utworzonym modelem w warunkach narzuconych ograniczeń i celów sterowania, pochodzących ze świata rzeczywistego. Na koniec pokazano, jak wyznaczyć globalny wskaźnik jakości sterowania modelowanym systemem.
EN
The aim of the paper is to present a software life cycle quality measurement system and a method of system control process. The language of the modelling process is fuzzy logic. The suggestion of major subsystems identification is given. These subsystems are equal to the traditional phases of software life cycle, defined by the theorists of software engineering (i.e. requirements analysis, modelling, coding, testing, deployment and maintenance). In each subsystem there are some major quality improvement areas that have been chosen for the definition of subsystem quality fuzzy indicators. It is also shown how to construct a global system quality indicator using some fuzzy aggregation operators. Further in this paper, the way model control process works in real conditions (i.e. with constraints and decision goals) is described. Finally, a global system control quality indicator is constructed and discussed
Keywords
Year
Issue
Pages
95-104
Physical description
Dates
published
2005-03-15
Contributors
author
  • Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu
  • Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
References
  • Chen, S-J. i C-L. Hwang. 1992. Fuzzy Multiple Decision Making. Methods and AppLications. Berlin: Springer-Verlag.
  • Dubois D., i H. Prade. 2000. Fundamentals of Fuzzy Sets. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
  • Kacprzyk, J. 2001. Wieloetapowe sterowanie rozmyte. Warszawa: WNT.
  • Nowicki, A. 2000. Systemowe ujęcie doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem. w: Nowicki A. (red.) Zarys teorii doskonalenia systemów informacyjnych w zarządzaniu. Wrocław: Wyd. AE Wrocław.
  • Szymański, J. 2004. Zarządzanie jakością w procesie tworzenia oprogramowania. Podejście modelowe. Rozprawa doktorska. Wrocław: Wyd. AE Wrocław.
  • Zimmennann, H. J. 1999. Practical applications off fuzzy technologies. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5687a3ff-4102-4d70-bd2e-7118133b989c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.