PL EN


2020 | 1 (12) | 67-103
Article title

Wacława Potockiego Rozbój duchowny. Komentowana edycja krytyczna

Content
Title variants
EN
“Spiritual Warfare” by Wacław Potocki. Commented critical edition
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This paper presents the second critical edition of the poem “Rozbój duchowny” (“Spiritual warfare”) written by Polish poet from 17th century Wacław Potocki. The first edition, published in 1980, prepared by Jan Malicki, has some editorial mistakes, hence the poem was edited again. The commentaries explain biblical and mythological references, the meaning of Old-Polish words as well as the proverbs. The author also points out to the relationship between the text of the poem and work “Spirituale Christiani militis certamen” by Antwerp engraver Hieronymus Wierix and describes the theme of the knight of Christ as a leitmotiv in Potocki’s poems.
Year
Volume
Pages
67-103
Physical description
Dates
published
2020-09-30
Contributors
  • Uniwersytet Gdański
References
  • Potocki, W. (1924). Transakcyja wojny chocimskiej. Wyd., oprac. A. Brückner. Kraków: Krakowska Spółka Wydawnicza.
  • Trembecki, J.T. (1911). Wirydarz poetycki. Wyd. A. Brückner. T. 2. Lwów: Towarzystwo dla Popierania Nauki Polskiej.
  • Barr, J. (1985). Why the world was created in 4004 B.C.: Archbishop Ussher and Biblical chronology. Bulletin of the John Rylands Library, 67 (2), 575–608.
  • Brückner, A. (1898). Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie Potockim. Cz. 1. Kraków: Akademia Umiejętności.
  • Grimal, P. (2008). Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Przeł. M. Bronarska i in. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Grześkowiak, R. (2018). Dialogi dzieł dawnych. Studia o intertekstualności literatury staropolskiej. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
  • Kukulski, L. (1962). Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Malicki, J. (1980). Wacława Potockiego „Rozbój duchowny”. W: T. Ulewicz (red.), Miscellanea staropolskie (s. 223–256). Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Zespół biblistów polskich (2003). Tablica chronologiczna. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych (s. 1455–1464). Oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-568a9c44-5c52-4940-b9e2-61d2f0f0ec73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.