PL EN


2014 | 3 | 1 | 46-58
Article title

Nowe prawo konkurencji Hongkongu

Content
Title variants
EN
New competition law in Hong Kong
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejsze opracowanie poświęcone jest uchwalonemu w 2012 r. prawu konkurencji Specjalnego Regionu Administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej Hongkongu. Autor omawia podstawowe zagadnienia materialno-prawne związane z zakazem zawierania porozumień ograniczających konkurencję, zakazem nadużywania siły rynkowej i nadzorem nad koncentracjami. Autor przedstawia również ramy instytucjonalne tworzonego systemu ochrony konkurencji oraz wybrane kwestie proceduralne, w szczególności dotyczące nakładania kar, procedury leniency i prywatnoprawnego stosowania prawa konkurencji.
EN
The article is devoted to the competition law of Hong Kong, Special Administrative Region of the People’s Republic of China, which was enacted in 2012. Described therein are fundamental substantive issues relating to the prohibition to conclude agreements restricting competition, prohibition to abuse market power and the control of concentrations. Presented also is the relevant institutional framework of Hong Kong’s competition protection system and its selected procedural issues. Focus here is placed, in particular, on the imposition of fines, the leniency procedure and private enforcement of competition law.
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
46-58
Physical description
Dates
published
2014-03-01
Contributors
  • Samodzielny Zakład Europejskiego Prawa Gospodarczego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-568c11c7-8245-4a46-93be-1aee96870878
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.