PL EN


2011 | 2 | 1 | 121-129
Article title

Wpływ hałasu na pracę człowieka w opinii studentów i uczniów

Authors
Content
Title variants
EN
Effects of noise on human work and student opinion of teachers, students and pupils
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł porusza zagadnienie postrzegania hałasu w kontekście jego wpływu na pracę człowieka przez uczniów i studentów. W artykule przedstawiono zarys badań wstępnych, dotyczących uwarunkowań pracy człowieka doby XXI w.
Article raises the question of perception of noise in the context of its impact on man’s work by students and university students. The article outlines the preliminary research on human working conditions of day twenty-first century.
Keywords
Year
Volume
2
Issue
1
Pages
121-129
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
References
 • Chałas K. (2007), Aksjologiczny wymiar pracy ludzkiej – zarys zagadnienia [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa.
 • Furmanek W. (2006), Zarys humanistycznej teorii pracy, Warszawa.
 • Furmanek W. (2007), Praca jako wartość we współczesnej pedagogice [w:] Praca człowieka jako kategoria współczesnej pedagogiki, red. W. Furmanek, Rzeszów – Warszawa.
 • Internet 1: http://pl.wikipedia.org/
 • Internet 2: http://www.ciop.pl/
 • Internet 3: http://www.pip.gov.pl
 • Internet 4: www.ciop.pl/1352.html
 • Jamrozik D., Badanie wpływu hałasu na pracę człowieka (praca magisterska napisano pod kierunkiem T. Piątka), Rzeszów.
 • Makarewicz R. (2004), Dźwięki i fale, Poznań.
 • Ozimek E. (2002), Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychoakustyczne, Warszawa – Poznań.
 • Piątek T. (2010), Prakseologiczno-ergonomiczne uwarunkowania szkoły, Rzeszów.
 • Puzyna C., red. (1967), Drgania i hałas. Metody badań, Warszawa.
 • Puzyna C. (1985), Podstawowe wiadomości o dźwiękach i ich oddziaływaniu na człowieka, Warszawa.
 • Rosner J. (1985), Ergonomia, Warszawa.
 • Salzer E. (1978), Ochrona przed hałasem w miastach, Warszawa.
 • Sillami N. (1994), Słownik psychologii, Warszawa.
 • Strzeszewski B. (1978), Praca ludzka, Lublin. Śliwiński A. (2001), Ultradźwięki i ich zastosowania, wyd. 2 zm., Warszawa.
 • Świątkowski A.M. (2003), Bezpieczeństwo i higiena pracy, Kraków.
 • Wieczorek S., red. (1998), Ergonomia. Zagadnienia przystosowania pracy
 • Wykowska M. (1996), Ergonomia, Kraków.
 • Żukowski P. (1996), Hałas i wibracje w aspekcie zdrowia człowieka, Rzeszów.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-9069
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-568f4aa2-ac9c-4147-84b3-67879787ba74
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.