PL EN


2015 | 29(2) | 125-140
Article title

Kohabitacja: Najważniejsze problemy prawne w ocenie Polaków i Polek

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest scharakteryzowanie sytuacji prawnej konkubinatu w Polsce oraz przedstawienie najważniejszych jej aspektów z perspektywy młodych Polaków i Polek. Opinie 69 kobiet i mężczyzn w wieku 24–38 lat zostały zgromadzone w toku ośmiu zogni- skowanych wywiadów grupowych. W ocenie respondentów brak rozpoznania kohabitacji przez polskie prawo może być atrakcyjny na wczesnym etapie związku, jednak staje się problematyczny dla par pozostających w związku nieformalnym dłużej, gromadzących wspólnie majątek i posiadających dzieci. W artykule zidentyfikowane zostają obszary, które w opinii respondentów wymagają regulacji prawnych. Należy równocześnie zauwa- żyć, że badani wykazywali się powierzchowną wiedzą na temat praw i obowiązków part- nerów, zarówno w kohabitacji jak i w małżeństwie.
Contributors
  • Instytut Psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Instytut Statystyki i Demografii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56967404-4726-41ef-a68b-d64676cf8d7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.