PL EN


2014 | 11 | 197-206
Article title

Ogniwa życia polonijnego w Islandii

Content
Title variants
EN
The formation of Polish community in Iceland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article in a general way presents the shaping of the process of migration from Poland to Iceland and the determinants and contributing factors of this pro-cess. It is noted that Polish community in Iceland is the youngest Polish community in Scandinavia and one of the youngest Polish community in the world. Although the beginnings of Polish settlement on the island dates back to the interwar period, a more numerous Polish diaspora in Iceland was formed only in the 90s of the twentieth century, and its current face is mostly the result of the influx of Polish immigrants to this country, which took place after 2006, as a effect of the opening of the Icelandic labor market for Polish workers. It is estimated that currently in Iceland lives around nine thousand Poles.
Year
Volume
11
Pages
197-206
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Akademia Pomorska w Słupsku
References
 • Duszczyk M, Wiśniewski J., Analiza społeczno-demograficzna migracji zarobkowej Polaków do państw EOG po 1 maja 2004 roku. Ekspertyza przygotowana na zamówienie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Warszawa 2007.
 • Ilu Polaków ma szanse na azyl polityczny, „Życie Warszawy” 1982, nr 84.
 • Kornafel D., Doctor Eva Elvira Klonowski Awarded the Officer’s Cross of the Order of Merit of the Republic of Poland, „Anthropological Review” 2002, vol. 65.
 • Kozak K., Polacy budują hutę, „Praca i Życie za Granicą” 2006, nr 21.
 • Later-Chodyłowa E., Współcześni muzycy polscy w Finlandii, [w:] Polacy w Skandynawii, red. E. Olszewski, Lublin 1997.
 • Napierała J., Wojtyńska A., Wpływ kryzysu gospodarczego na proces migracyjny pomiędzy Polską a Islandią, „Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny” 2012, z. 1.
 • Olafs H., Zielińska M., I started to feel worse when I understood more, [w:] Thjodarspegillinn. Rannsoknir i felagsvisindum XI, ed. by G. Th. Johannesson, H. Bjornsdottir, Reykjavik 2010.
 • Podhajski M., Kuran Szymon, [w:] Kompozytorzy polscy 1918–2000, t. II, Biogramy, red. M. Podhajski, Gdańsk 2005.
 • Raczyński R., Elbląski ślad – klasztor Mniszek Karmelitanek Bosych w Hafnarfjordur, „Tygiel” 2013, nr 4/69.
 • Sigurgeirsdottir A., Skaptadottir U., Polish construction Workers in Iceland. Rights and perceptions of inequalities at building sites, [w:] Thjodarspegillnn. Rannsoknir í felagsvisindum XII. Felags – og mannvisindadeild, ed. by A. G. Asgeirsdottir, H. Bjrnsdottir, H. Olaf, Reykjavik 2011.
 • Skaptadottir U., Kontekst imigracji i integracji Polaków w Islandii, [w:] Integracja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. M. Budyta-Budzyńska, Warszawa 2011.
 • Skaptadottir U., Social changes and culture in Icelandic Coastal villages, „Arctic Antarctic” 2007, vol. 1, No 1.
 • Trusewicz I., Ludzkie sprawy w sercu, „Rzeczpospolita” 1998, nr 86, s. VII (dodatek „Plus Minus”).
 • Wojtyńska A., Historia i charakterystyka migracji z Polski do Islandii, [w:] Integra-cja czy asymilacja? Polscy imigranci w Islandii, red. M. Budyta-Budzyńska, Warszawa 2011.
 • Wojtyńska A., Islandia – utopia polskich emigrantów?, [w:] Islandia. Przewodnik nieturystyczny, Warszawa 2010.
 • Wojtyńska A., Zielińska M., Polish migrants in Iceland facing the financial crisis, [w:] Thjodarspegillinn. Rannsoknir i felagsvisindum XI, ed. by G. Th. Johannesson, H. Bjornsdottir, Reykjavik 2010.
 • http://www.karmel.is/pol/index.html (dostęp: 1.04.2012).
 • Ziętowski S., Polski klasztor Karmelitanek w Islandii, „Islandia. Biuletyn Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Islandzkiej” 2001, nr 2, http://www.islandia.org.pl/ klasztor1.html (dostęp: 1.04.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5697f9e1-8c4a-4445-8773-b3b0222181ea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.