PL EN


2017 | 484 | 235-243
Article title

Kapitały własne – zakres ujawnień i sposób prezentacji w latach 1918-2017

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Kapitały własne stanowią źródło informacji niezbędnych do podejmowania działań, planowania rozwoju i generowania zysku, pozwalają określić poziom zapotrzebowania na środki pieniężne niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów, momentu postawienia środków do dyspozycji i sposobu dysponowania środkami, kosztów związanych z własnym finansowaniem, kierunków i opłacalności inwestowania zgromadzonego kapitału. Zakres ujawniania informacji na temat kapitałów własnych ciągle się zmieniał w wyniku sytuacji gospodarczej i politycznej oraz procesów globalizacji i cyfryzacji. Celem artykułu jest prezentacja zasad i zakresu ujawniania informacji na temat kapitału własnego w bilansie w okresie od 1918 r. do chwili obecnej oraz wskazanie różnic w treści i formie stosowanych rozwiązań. Określenie sposobu prezentowanych informacji i ujawnień w poszczególnych latach przedstawiono w oparciu o analizę aktów prawnych obowiązujących w badanych latach.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56a0105e-f362-40cf-8dff-1fa3941d3dd2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.