PL EN


2009 | 9 | 47-67
Article title

Realizm i antyrealizm w polskiej myśli filozoficznej XX w.

Authors
Content
Title variants
RU
Реализм и антиреализм в польской философской мысли ХХ века
EN
Realism and Antirealism in the Polish Philosophical Thought of the 20th Century
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Статья описывает выборочные варианты разрешения спора реализмантиреализм, сформулированные в польской философии. Автор представляет антиреалистическую концепцию науки Павла Зейдлера, реализм Адама Гроблера и идею трансцендентализма Анджея Л. Захариаша.
EN
The article describes the selected solutions of the dispute between realism and antyrealism that had been formulated in Polish philosophy. The author presents the antirealistic conception of science of Paweł Zeidler, the realism of Adam Grobler and the idea of transcendentalism of Andrzej L. Zachariasz
Keywords
Contributors
author
 • Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Descartes R. 1981. Rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach, przeł. W. Wojciechowska. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Grobler A. 1993. Prawda i racjonalność naukowa. Kraków: Wyd. inter esse.
 • Grobler A. 2001. Pomysły na temat prawdy i sposobu uprawiania filozofii w ogóle. Kraków: Wyd. Aureus.
 • Grobler A. 2002. Prawda a względność. Kraków: Wyd. Aureus.
 • Grobler A. 2006. Metodologia Nauk. Kraków: Wyd. Aureus – Wyd. Znak.
 • Hempoliński M. 1989. Filozofia współczesna Wprowadzenie do zagadnień i kierunków. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Husserl E. 1992. Filozofia jako ścisła nauka, tłum. W. Galewicz. Warszawa.
 • Judycki S. 2001. Idealizm i antyrealizm. W Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama, U. Żegleń (red.). Toruń: Wyd. UMK.
 • Kołakowski L. 1991. Husserl i poszukiwanie pewności. Warszawa: Biblioteka Aletheia.
 • Watkins J. 1989. Nauka a sceptycyzm, przekł. E. i A. Chmieleccy. Warszawa: Wyd. PWN.
 • Whorf B.L. 1982. Język myśl i rzeczywistość, przeł. T. Hołówka. Warszawa: PWN.
 • Woleński J. 2007. Epistemologia poznanie prawda wiedza realizm. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
 • Zachariasz A.L. 1990. Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Zachariasz A.L. 1994. Filozofia. Jej istota i funkcje. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Zachariasz A.L. 2003. „Klasyczna koncepcja prawdy: warunki jej możliwości i granice zasadności”. ΣOΦIA. Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich 3 : 19-33.
 • Zachariasz A.L. 2004. Istnienie. Jego momenty i absolut czyli w poszukiwaniu przedmiotu einanologii. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zachariasz A.L. 2004. Poznanie teoretyczne. Jego konstytucja i status, wyd. III. Rzeszów: Wyd. UR.
 • Zeidler P. 1993. Spór o status poznawczy teorii. W obronie antyrealistycznego wizerunku nauki. Poznań: Wyd. Nauk. IF UAM.
 • Zeidler P. 2002. Nauka a prawda. W Wykłady z filozofii dla młodzieży, t. 2, K. Łastowski, P. Zeidler (red.), 31–46. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56a3df27-5fbc-4c7f-a905-6145eb797ccc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.