PL EN


2013 | 2(15) | 73-85
Article title

Wycena kapitału ludzkiego – na przykładzie grupy kapitałowej Comarch S.A.

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The objective of the work focuses on the indicators for the measurement of human capital. The object of the research and reference to the practical application of human capital indicators is Comarch SA. A financial method was applied in the analysis. For cross-sectional analysis of human capital valuation financial data of Comarch Capital Group contained in the annual reports were used. Based on the selective ratio analysis Comarch Group SA was characterized in terms of investment in human capital. Comarch SA tries to invest in human capital.
Year
Issue
Pages
73-85
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Baszak R., Pomiar zwrotu z inwestycji w HR za pomocą wskaźnika ROI, „Sztuka Zarządzania” 2012, nr 29.
 • Becker B.E., Huselid M.A., Urlich D. (red.), Karta wyników zarządzania zasobami ludzkimi, przekł.
 • I. Sochacka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Becker G.S., The Oxford Handbook of Human Capital, Oxford University Press, New York 2011.
 • Cascio W.F., Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, przekł. I. Podsiadło, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.
 • Czerniachowicz B., Kapital ludzki jako źródło wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 329, Szczecin 2002.
 • Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, cz. 2, PWN, Warszawa 2006.
 • Domański R.S., Kapitał ludzki, podział pracy i konkurencyjność, „Gospodarka Narodowa” 2000, nr 7-8.
 • Haveman R.H., Bershadker A., Schwabish A., Human Capital in the United States from 1975 to 2000: Patterns of Growth and Utilization, W.E. Upjohn Institute for Employment Research Kalamazoo, Michigan 2003.
 • Jemielniak D., Koźmiński A.K. (red.), Zarządzanie wiedzą, PWN, Warszawa 2012.
 • Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.
 • Łukasiewicz G., Metody pomiaru kapitału ludzkiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego nr 6, Rzeszów 2005.
 • Marciniak J., Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Nalepki A. (red.), Organizacje komercyjne i niekomercyjne wobec wzmożonej konkurencji oraz wzrastających wymagań konsumentów, Wydawnictwo WSB-NLU, Nowy Sącz 2008.
 • OECD, The Well-being of Nations, The Role of Human and Social Capital, OECD Publishing, 2001.
 • Szczepankowski P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, t. 2, Wskaźniki finansowe. Charakterystyka wskaźników, systemów wskaźników i metod ich oceny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2009.
 • Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011.
 • http://www.comarch.com/files_eu/file_716/2008_10_11_SII_826.pdf.
 • http://www.comarch.pl/o-firmie/kodeks-etyczny.
 • http://www.comarch.pl/o-firmie/profil-i-strategia.
 • http://www.comarch.pl/o-firmie/sponsoring-i-csr.
 • http://www.comarch.pl/szkolenia/o-nas.
 • http://www.comarch.pl/centrumprasowe/aktualnosci/korporacja/szkoleniapracownikowcomarchdofinansowane-przez-unie-europejska.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_2214/Oswiadczenieostosowaniuladukorporacyjnego_RS_2010.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_2248/ComarchSARaportRoczny2008_2722.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_2142/Comarch_Raport_Roczny_2009_PL.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_7850/Raport-Roczny-Comarch-2010-PL-stronami-LQ.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_7062/RS-2008.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_7062/RS-2009.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_7062/RS-2010.pdf.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_7062/SAR_opinia.pdf.
 • http://www.comarch.pl/relacje-inwestorskie/wybrane-dane-finansowe.
 • http://www.comarch.pl/files_pl/file_7826/wskazniki-2010.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56a4244c-c0aa-4519-bb75-2f0c9331ca5a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.