PL EN


2013 | 8 | 45-54
Article title

WYKORZYSTANIE RELAKSACJI I RUCHU W PRACY Z DZIEĆMI

Content
Title variants
EN
USING REALAXATION AND MOVEMENT IN WORKING WITH CHILDREN
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autorki w artykule poruszają problem umiejętnie prowadzonego relaksu oraz tańca i muzyki jako świadomego działania na pograniczu ćwiczeń fizycznych i umysłowych, pozwalających na pełne poznanie własnego ciała i jego możliwości oraz uświadomienie sobie znaczenia swojej woli, możliwości i potencjału.
EN
Authors write about the relaxation, dance and music in working with children.
Year
Issue
8
Pages
45-54
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
  • Adamowska L., Animacyjna rola zabawy, [w:] E. Kędzior-Niczyporug (red.), Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Wyd. Klanza, Lublin 2003.
  • Breitenfeld D., Muzykoterapia dziecięca – leczenie dzieci za pomocą muzyki. „Zeszyty Naukowe” 1975, nr 9.
  • Corey M.S., Corey G., Grupy. Metody grupowej pomocy psychologicznej, Instytut Psychologii Zdrowia, Warszawa 2002.
  • Galińska E., Psychoterapeutyczne założenia muzykoterapii i  ich realizacja. „Psychoterapia” 1977, nr 22, z. XXII.
  • Kaja B., Zarys terapii dziecka, Wyd. Uczelniane WSP, Bydgoszcz 2001.
  • Małkiewicz E., Bajki relaksacyjno-terapeutyczne i ich wykorzystanie w pracy z dziećmi z prolemami emocjonalnymi, [w:] B. Kaja (red.), Wspomaganie rozwoju. Psychostymulacja i  pschokorekcja, Wyd. WSP, Bydgoszcz 1997.
  • Molicka M., Bajkoterapia. O  lękach dzieci i  nowej metodzie terapii, Wyd. Media Rodzina, Poznań 2002.
  • Polender A., Zastosowanie treningu autogenicznego do dzieci w  wieku przedszkolnym, „Zagadnienia Wychowawcze” 1975, nr 4.
  • Sawicka K., Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Poznań 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56a4baa6-76fd-4319-8ac0-b8b04f962555
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.