PL EN


2015 | 2 | 7-18
Article title

PRAKTYCZNE ASPEKTY STOSOWANIA UMOWY MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A REPUBLIKĄ SŁOWACKĄ W SPRAWIE UNIKANIA PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKÓW OD DOCHODU I MAJĄTKU

Title variants
EN
PRACTICAL ASPECTS OF THE AGREEMENT BETWEEN THE POLISH REPUBLIC AND THE SLOVAK REPUBLIC FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND PROPERTY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Republika Słowacji jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Współpraca transgraniczna pomiędzy naszymi krajami rozwija się nieprzerwanie od ponad dwudziestu lat. Jednym z obszarów, w którym pomiędzy Polską a Słowacją pojawiają się konflikty jest sposób opodatkowania w zakresie podatku od dochodu i majątku. Jeszcze do końca 2014 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z optymalizacji niektórych obciążeń podatkowych, w tym z braku opodatkowania wypłat dywidend wypłacanych przez spółki posiadające siedzibę na Słowacji. Celem artykułu jest analiza problemów podatkowych, z jakimi muszą się zmierzyć polscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na Słowacji oraz przedstawienie zmian, które wejdą w życie od 1 stycznia 2015 r. w zakresie opodatkowania dochodu i majątku.
EN
The Slovak Republic is one of the most important economic partners of Poland. Cross-border cooperation between our two countries has been growing continuously for over twenty years. One of the areas of possible conflicts is the way of taxation regarding income and property. Until the end of 2014, Polish entrepreneurs could benefit from the optimization of certain tax burdens, including the non-taxation of dividends paid by companies established in Slovakia. The aim of the paper is to analyze tax problems faced by Polish entrepreneurs conducting business activity in Slovakia and to present the changes that come into force on 1 January 2015 with respect to taxation of income and property.
Year
Issue
2
Pages
7-18
Physical description
Dates
published
2015-06-30
Contributors
 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
References
 • [1].Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Warszawie dnia 18.08.1994 r.
 • [2].Protokół o zmianie umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r.
 • [3].Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • [4].Owsiak S., Stan i perspektywy finansów państwa polskiego – wnioski dla przedsiębiorstw, (w:) Polityka fiskalna państwa i jej wpływ na finanse przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. S. Owsiaka, WSBiF, Bielsko-Biała, 2004.
 • [5].http://abc.online.wolterskluwer.pl
 • [6].http://sip.mf.gov.pl
 • [7].http://www.ewt.gov.pl
 • [8].http://www.gofin.pl
 • [9].http://www.inforlex.pl
 • [10].http://www.jurysdykcjepodatkowe.pl
 • [11].http://www.mg.gov.pl
 • [12].http://www.podatki.sk
 • [13].https://www.taxonline.pl
 • [14].Więckowski M., Uwarunkowania rozwoju przestrzennego Polski wynikające z sąsiedztwa ze Słowacją, http://www.mir.gov.pl
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56aa8bc7-160b-40d6-9a67-7f36060faba6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.