PL EN


2013 | 2 | 39-46
Article title

„GRUBYCH NIE ZATRUDNIAJĄ?”

Content
Title variants
EN
“FAT” AREN'T EMPLOYING?
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Opracowanie stanowiące doniesienie z badań skupiono na trudnościach w uzyskiwaniu zatrudnienia przez osoby z nadwagą oraz otyłe. Wyniki badań ukazują, że w śród objętych badaniami 112 pracodawców (62 kobiet, 50 mężczyzn) tylko 15 kobiet i 7 mężczyzn zatrudniało osoby z nadwagą pod warunkiem, że otyłość nie utrudniała tym osobom wykonywania czynności zawodowych. Wyników tych badań nie można uogólniać, wskazują one jednak, że nadmierna waga ciała może utrudniać procesy przystosowawcze łącznie z uzyskiwaniem pracy.
EN
The study constituting informing from examinations was focussed on problems in getting the employment by overweight persons and obese. Findings are showing, that employers provided with examinations 112 (of 62 women, 50 men) 15 women and 7 men only employed overweight persons provided that the obesity didn't make it difficult for these persons the performance of activities professional. It isn't possible to generalize results of those surveys, however they show that the exaggerated body weight can hinder adaptation processes including getting a job.
Keywords
PL
EN
Contributors
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
References
 • Apfeldorter G., Anoreksja, bulimia, otyłość, Katowice 1990
 • Aryle M., Psychologia stosunków międzyludzkich, Warszawa 1999
 • Białkowska M., Szostak W.B., Żywienie w otyłości [w:] red. Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego,t.2, Warszawa 2007
 • Charzewska J., Badanie ogólnopolskie, [w:] red. Hasik J., Gawęcki J., Żywienie człowieka zdrowego i chorego,t.2, Warszawa 2007
 • Ciborowska H., Rudnicka A., Dietetyka. Żywienie zdrowego i chorego człowieka, Warszawa 2007
 • Grojec M., Otyłość bez tajemnic, Warszawa 1983
 • Hollin J., Nadwaga jest sprawą rodziny, Gdańsk 2000
 • Jabłow M.M., Na bakier z jedzeniem. Anoreksja – Bulimia - Otyłość. Przewodnik dla rodziców, Gdańsk 1999
 • Łuczyńska A., Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, Warszawa 2007
 • Melosik Z., Młodzież a przemiany kultury współczesnej, s.20-24 [w:] red. Leppert R., Melosik Z., Wojtasik B., Młodzież wobec (nie)gościnnej przyszłości, Wrocław 2005
 • Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A., Jedzenie, Lublin 2005
 • Ogińska-Bulik N., Psychologia nadmiernego jedzenia,, Łódź 2004
 • Pilska M., Jeżewska-Zychowicz M., Psychologia żywienia, Warszawa 2008
 • Skowrońska U., red. T. Korta, M. Łyszkowska, Przekarmienie- konsekwencje czynnościowe i kliniczne [w:] Podstawy żywienia klinicznego, Warszawa 2007
 • Sołtysiak T., Jedzenie- mój przyjaciel, mój wróg- praca przygotowywana do publikacji
 • Sołtysiak T., Grzanka B., Bulimia- dychotomiczne uzależnienie wśród młodych kobiet (doniesienie z badań), [w:] red. Sołtysiak T., Kowalczyk-Jamnicka M., Utrudnienia adaptacyjne młodego pokolenia, Wyd. Uczelnianie WSP, Bydgoszcz 1998
 • Tatoń J., Otyłość: patofizjologia, diagnostyka, leczenie, Warszawa 1985
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1895-197X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b0ecb6-d26a-40f9-b95e-8f8852d0c7bf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.