PL EN


2018 | 9 | 2 | 56-62
Article title

Analiza procesu percepcji danych przedstawianych na wykresach

Content
Title variants
EN
Analysis of the Perception Process of Data Presented in Charts
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, w których wykorzystano technikę eyetrackingową w celu analizy procesu odczytywania informacji przedstawionych za pomocą wykresów. Badanie przeprowadzono wśród studentów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Rozważany pro-blem dotyczy możliwości identyfikacji wzorców przetwarzania informacji za pomocą techniki śledzenia ruchów gałek ocznych.
EN
This article presents the results of research, which used eye tracking technology to analyse the process of reading data from a graph. The survey was conducted among students of Pedagogical University of Cracow. The problem relates to the ability to identify patterns of information pro-cessing by means of eye tracking technology.
Year
Volume
9
Issue
2
Pages
56-62
Physical description
Dates
published
2018
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Informatyki, Zakład Badań Edukacyjnych i No-wych Mediów, Polska
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny, Instytut Informatyki, Zakład Badań Edukacyjnych i No-wych Mediów, Polska
References
  • Bartkowski, M. (2017). Technika eye trackingowa w badaniu wzorców przetwarzania informacji podczas analizy danych przedstawianych na wykresach. Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Anny Stolińskiej. Kraków: Uniwerystet Pedagogiczny.
  • Biecek, P. (2014).Odkrywać! Ujawniać! Objaśniać! Zbiór esejów o sztuce prezentowania danych. Warszawa: Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl.
  • CKE (2015). Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 2015. Matematyka. Pobrane z: https://www.cke.edu.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informacje_o_wynikach/2015/sprawozdanie/Sprawozdanie_matematyka_2015.pdf (17.04.2018).
  • GUS (2014). Graficzna prezentacja danych statystycznych. Wykresy, mapy, GIS. Pobrane z: https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/podreczniki-atlasy/podreczniki/ graficzna-prezentacja-danych-statystycznych-wykresy-mapy-gis,2,1.html (3.05.2018).
  • Madsen, A., Larson, A., Loschky, L., Rebello, S. (2012). Diffeences in Visual Attention Between Those Who Correctly and Incorrectly Answer Physics Problems. Physical Review Special Topics – Physics Education Research, 8 (1), 1–13. DOI: https://doi.org/10.1103/Phys RevSTPER.8.010122.
  • Simkin, D., Hastie, R. (1987). An Information-Processing Analysis of Graph Perception. Journal of the American Statistical Association, 82 (398), 454–465.
  • Turnau, S. (1990). Wykłady o nauczaniu matematyki. Warszawa: PWN.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b998f7-9f01-4a77-b74e-3e5a6bc6c128
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.