PL EN


2014 | 14 | 165-178
Article title

Projekt uniwersalnej makroetyki współodpowiedzialności Karla-Otto Apla

Authors
Content
Title variants
RU
Проект универсальной макроэтики взаимной ответственности Карла-Отто Апеля
EN
The Project of Universal Macroethics of Mutual Responsibility by Karl-Otto Apel
Languages of publication
PL
Abstracts
RU
Автор проводит анализ проекта макроэтики взаимной ответствен-ности Карла-Отто Апеля – одного из создателей дискурса. Новое измерение этики основанной на дискурсе, по мнению Апеля, является необходимой реакцией на новые этические проблемы связанные с процессом глобализации. В центре находится проблема ответственности за последствия глобальных действий, которые накапливаются, например, в виде экологических проблем. Автор статьи ставит перед собой задание представить макроэтику Карла-Отто Апеля в контексте этики дискурса, из которой этот проект возникает и для которой он являет собой практическую экземплификацию.
EN
The author undertakes the analysis of the project of makroethics of the common responsibility introduced by Karl-Otto Apel, the leading originator of the discourse ethics. According to his theory, this new dimension of the ethics based on the dis-course creates a necessary answer for new ethical problems arising from the pro-cess of globalization. The central problem here is the question of responsibility for the global actions, represented, among other things, by the ecological issues. The author aims at presenting the makroethics of Karl-Otto Apel in the context of the Discourse Ethics, from which the whole project springs, epitomizing also its practical exemplification.
Contributors
author
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
References
 • Albert H. 1980. Pewność czy prawda?, tłum. I. Lazari-Pawłowska. W Kierunki filozofii współczesnej, cz. I, F. Kwiecińska (red.). Toruń: Wyd. UMK.
 • Apel K.-O. 1990. Diskurs Und Verantwortung. Das Problem des Übergangs zur postkonventionellen Moral. Franfurt am Main: Suhrkamp.
 • Apel K.-O. 1991. „Semiotyka transcendentalna a prawda. Znaczenie konsensualnej teorii prawdy Peirce’a we współczesnej dyskusji na temat prawdy”, tłum. J. Rabus. Principia IV : 5–22.
 • Apel K.-O. 1999. Problem uniwersalnej makroetyki odpowiedzialności, tłum. I. Ferenc. W Idea etyczności globalnej, J. Sekuła (red.). Siedlce: Wyd. Seculum.
 • Apel K.-O. 2006. Refleksja transcendentalno-pragmatyczna; Główna perspektywa aktualnej transformacji filozofii Kanta, tłum. Z. Zwoliński. W 200 lat z filozofią Kanta, M. Potępa, Z. Zwoliński (red.). Warszawa: Wyd. Genessis.
 • Habermas J. 2004, Działanie komunikacyjne i detranscendentalizacja rozumu, tłum. W. Lipnik. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 • Habermas J. 2009. Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. A. Romaniuk. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Jonas H. 1996. Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, tłum. M. Klimowicz. Kraków: Wyd. Platan.
 • Pietraś M. 2002. Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej. W Oblicza procesów globalizacji, M. Pietraś (red.). Lublin: Wyd. UMCS.
 • Sierocka B. 2003. Krytyka i dyskurs: o transcendentalno-pragmatycznym uprawomocnieniu krytyki filozoficznej. Kraków: Wyd. Aureus.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56b9e5a2-f24e-4f78-8edf-ed15577720bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.