PL EN


Journal
2011 | Świat i Słowo 2011, nr 1 (16) | 41-58
Article title

„…po co nizać próżne słowa…” Obraz w powieści Antychryst Emiliana Stanewa

Authors
Title variants
EN
"…for every to thread idle words…" Image in the Novel Anti-Christ by Emilian Stanev
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper deals with the topic of the strengthened poetics of the inside to be observed in the novel Anti-Christ (1973) by a Bulgarian novelist Emilian Stanev. The vision-like character of the novel, which is its strongest feature, is being discussed as a result of two philosophical ideas, important for the functioning of the Bulgarian society of the 14th century (i.e. when Bulgaria became enslaved by the Turkish aggressors to remain there for five long centuries): hesykhasm – the official religious and philosophical doctrine of the Orthodox Church of the 13th and 14th centuries, and the Bogomil movement, a religious sect spreading its teachings in Bulgaria and southern France. The absolute truth (the light of Tabor) the main protagonist of the novel is looking for functions as a pretext to various deliberations concerning the nature of both abstract and earthly dimensions of the eternal Secret of Existence.
Contributors
  • Uniwersytet Sofijski im. św. Klimenta Ochrydzkiego, Sofia
References
  • Z. Herbert, Martwa natura z wędzidłem, Wrocław 1993, s. 110. E. Stanew, Antychryst, tłum. W. Gałązka, Katowice 1979, s. 155. R. Descartes, Medytacje o pierwszej filozofii wraz z zarzutami uczonych mężów i odpowiedziami autora oraz Rozmowa z Burnanem, Warszawa 1958, t. 1, s. 47. P. Ricoeur, Drogi rozpoznania, tłum. J. Margański, Kraków 2004, s. 24. O. Spengler, Zmierzch Zachodu. Przeł. i przedmową opatrzył J. Marzecki, Warszawa 2001, s. 101–102. T. Dąbek, Historia literatury bułgarskiej, Wrocław 1980, s. 22–23). O. Jurewicz, Historia literatury bizantyńskiej, Wrocław 1984, s. 23–26). D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, tłum. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 347. J. Rokoszowa, Język a milczenie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” 1983, XL, s. 129–137. L. Wittgenstein, Tractatus logiko-philosophicus, tłum. B. Wolniewicz, Warszawa 1970. W. Szkłowski, Sztuka jako chwyt, tłum. R. Łużny, [w:] Teoria badań za granicą. Antologia. Wybór, rozprawa wstępna, komentarze S. Skwarczyńskiej, t. II, cz. III, Kraków 1986, s. 22. A. Sikora, Kant: świat myśli i świat czynu, [w:] Tegoż, Od Heraklita do Husserla: spotkania z filozofią, red. A. Sikory, Warszawa 1999, s. 241). Apokalipsa św. Jana, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, Wyd. Pallotinum, Poznań – Warszawa 1990, s. 1410. S.I. Witkiewicz, Czysta Forma w teatrze, Warszawa 1986, s. 74). B. Uspienski, Teologia staroruska: problem doświadczenia zmysłowego i duchowego (wyobrażenia o raju w połowie XIV wieku), [w:] Religia i semiotyka. Wybrał, przełożył i wstępem opatrzył B. Żyłko, Gdańsk 2001, s. 26. J. Tischner, Rozum poszukuje siebie, [w:] Tegoż, Ksiądz na manowcach, Kraków 2007, s. 255. Z. Herbert, Studium przedmiotu, Warszawa 1961. A. Naumow, Apokryfy w systemie literatury cerkiewnosłowiańskiej, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1976. G. Minczew, Starotestamentowe teksty pseudokanoniczne w południowosłowiańskiej tradycji rękopiśmiennej, [w:] Apokryfy..., wybór i redakcja G. Minczew, M. Skowronek, Kraków 2006, s. XXIX –XXX.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1731-3317
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56be01d7-579d-49db-b0d2-e947d2fa2b68
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.