PL EN


2003 | 6 | 71-87
Article title

Ingerencja cara rosyjskiego Piotra I (1682-1725) w sprawy wyznaniowe Rzeczypospolitej

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Autor przedstawia działania Piotra I i wykorzystywanie przez Moskwę prawosławia w Rzeczypospolitej dla celów politycznych
Contributors
 • Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
References
 • A. Deruga, Piotr Wielki a unici i unia kościelna 1700-1711, Wilno 1936, s. 94-120.
 • A. Mironowicz, Podlaskie ośrodki i organizacje prawosławne w XVI i XVII wieku, Białystok 1991, s. 210.
 • A. Mironowicz, Prawosławie i unia za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1996, s. 129-130.
 • C. Łubieńska, Sprawa dysydencka 1764-1766, Kraków-Warszawa 1911, s. 4-6.
 • E. Likowski, Dzieje Kościoła unickiego, ks. 1, s. 21.
 • G. Górski, S. Salmonowicz, Historia ustrojów państw, Warszawa 2001,
 • J. A. Gierowski, Historia Polski 1505-1764, Warszawa 1986, s. 266-267.
 • J. A. Gierowski, Historia Polski 1764-1864, Warszawa 1986
 • J. Dzięgielewski, O tolerancję dla zdominowanych, Warszawa 1986, s. 18.
 • J. Kaczmarczyk, Bohdan Chmielnicki, Wrocław 1988, s. 216.
 • J. Kłoczowski, L. Mullerowa, J. Skarbek, Zarys dziejów Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 1986, s. 104-109.
 • L. Bazylow, Historia Rosji, Wrocław 1985, s. 192-193.
 • L. Bieńkowski, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, w: Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Kraków 1970, s. 825-856.
 • M. Bendza, Tendencje unijne względem Cerkwi prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674-1686, Warszawa 1987, s. 190nn.
 • M. Hajduk, Unia brzeska 1596, Białystok 1995, s. 83-84.
 • M. Harasiewicz, Annales Ecclesiae Ruthenae, Leopoli 1862, s. 466
 • W. A. Serczyk, Piotr I Wielki, Wrocław 1990, s. 197-199;
 • W. Mokry, Stosunek państwowych i cerkiewnych władz moskiewskich do ukraińskiej Cerkwi prawosławnej i unickiej w wiekach XVII-XX, w:Unia brzeska: geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka i A. Kępiński, Kraków 1994, s. 84.
 • W. Piotrowicz, Unia i dyzunia kościelna w Polsce, Wilno 1933, s. 93-95.
 • W. Studnicki, Historya ustroju państwowego Rossyi, Lwów 1906, s. 136.
 • Z. Kurzowa, Skąd jesteśmy? Czyli o genezie Polaków na Litwie, „Universitas”, 1(1992), s. 41
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56bf0a90-1501-4c9a-b3ac-1c337ffe85c1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.