PL EN


2011 | 2(19) | 33-43
Article title

Models of dependence in stock exchange quotations in the example of quotes of copper and stock of KGHM Polska Miedź SA

Content
Title variants
PL
Modele zależności notowań giełdowych na przykładzie notowań miedzi i akcji KGHM Polska Miedź SA
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This paper describes the structure and testing of econometric models of dependence in copper quotes and quotes of KGHM Polska Miedź SA stock on the basis of 6-month data from the London Metal Exchange (LME) and from the Warsaw Stock Exchange (WSE). The reasons for application of such models come from the high correlations between copper quotes in LME in US dollars (x) and KGHM quotes in Polish Zloty (s) in WSE (about 0.96), which confirms the natural hypothesis of the dependency of these values. The linear, power and exponential models are tested in the paper. This choice came from the naturalness of the linear model, the possibility of reduction of the power model and of the expo- nential model to the linear with variable replacement, frequent practical verifiability and lack of theoretical grounds for application of other models. The exponential model and the linear, power and exponential models which take into consideration "one day delay" proved to be worse. Contrary to the expectations of the author, taking into consideration exchange rate fluctuations in Dollar against Zloty and conversion of copper prices into Zloty at the current rate did not improve the data for the model, as the corresponding correlation ratio (about 0.94) is slightly lower than in the original version. Therefore, the design of the corresponding models proved to be useless. These types of models may be used in predicting one value on the basis of forecast quotes of another. In the described case, the model may be the basis for predicting the quotes of KGHM Polska Miedź SA on the basis of the predicted quotes of copper.
PL
Niniejsza praca opisuje konstrukcję i testowanie ekonometrycznych modeli zależności notowań miedzi i akcji KGHM Polska Miedź SA na podstawie półrocznych danych z London Metal Exchange (LME) i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW). Uzasadnieniem celowości takich modeli jest wyznaczony wysoki współczynnik korelacji notowań miedzi na LME w dolarach amerykańskich (x) i notowań KGHM w złotych polskich (y) na GPW (około 0,96), potwierdzający naturalną hipotezę o związku między tymi wielkościami. W pracy testowany jest wariant liniowy, potęgowy i wykładniczy modelu. Uzasadnieniem takiego wyboru jest naturalność modelu liniowego, sprowadzalność modelu potęgowego i wykład¬niczego do liniowego przez zamianę zmiennych, częste sprawdzanie się w praktyce oraz brak teoretycznych podstaw do stosowania innych modeli. Model wykładniczy oraz modele liniowy, potęgowy i wykładniczy uwzględniające opóźnienie czasowe o jedno notowanie okazały się słabsze. Wbrew oczekiwaniom autora uwzględnienie zmian kursowych dolara względem złotego i przeliczenie cen miedzi na złote według aktualnego kursu nie poprawiło danych do modelu, gdyż odpowiedni współczynnik korelacji (około 0,94) jest nieco niższy niż w wersji pierwotnej. W związku z tym konstrukcja odpowiednich modeli okazała się niecelowa. Zastosowaniem tego typu modeli może być prognozowanie wartości jednej wielkości na podstawie prognoz drugiej. W opisanym przypadku model może być punktem wyjścia do prognozowania notowań KGHM Polska Miedź SA na podstawie prognoz notowań miedzi.
Year
Issue
Pages
33-43
Physical description
Dates
printed
2011-12
Contributors
  • Podhalańska State Higher Vocational School in Nowy Targ, Institute of Architecture and Urban Planning
References
  • Aczel A. D. 2000. Statystyka w zarządzaniu. Transl. by Z. Czerwiński, W. Latusek. Warszawa: Wydawnictwa Naukowe PWN. ISBN 83-01-13001-6.
  • Bizzone: Bliżej biznesu. [online, accessed: 2011-03-16]: http://www.rynek.bizzone.pl/.
  • Chiang A. C. 1994. Podstawy ekonomii matematycznej. Transl. by E. M. Syczewska. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0942-8.
  • Januszkiewicz W. (ed.). 1991. Giełdy w gospodarce światowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0860-X.
  • Welfe A. 2009. Ekonometria. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 978-83-208-1767-6.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56bf1d0c-aab6-44fa-ba6b-5d6f66f8e0d2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.