PL EN


2017 | 38(3) | 105-115
Article title

Quo vadis pensione? Perspektywy zmian w poziomie świadczeń emerytalnych w Polsce

Content
Title variants
EN
Quo vadis pensione? Prospects for changes in the level of pensions in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiamy wyniki mikrosymulacji poziomu stóp zast ą pienia wynagrodzenia świadczeniem emerytalnym dla osób o różnych charakterystykach demograficzno- -ekonomicznych. W ramach założeń do symulacji przyjmujemy możliwe scenariusze zmian polskiego systemu emerytalnego w zakresie podziału składki pomiędzy filary systemu oraz w poziomie wieku emerytalnego. Uzyskane wyniki poddajemy nastę pnie ocenie w kontekście adekwatności przy użyciu metody drzew klasyfikacyjnych. Podstawowe pytanie dotyczy tego, komu wprowadzone zmiany umożliwiają wygenerowanie odpowiednio wysokiej emerytury, a kto otrzyma emeryturę minimalną.
The results of the pension benefit microsimulation have been presented in the article. We considered different demographic and economics characteristics of future pensioners. This article aims to test, within the assumptions, a few possible scenarios of changes in the Polish pension system. They were confronted with level of pension contribution paid to the second pillar and with the retirement age. The results were also assessed in the context of the adequacy, by using the method of classification trees. The main question was, who will able to achieve a sufficiently high pension in future, according to the planned changes and who will achieve the minimum pension only.
Contributors
 • Katedra Ekonometrii Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • Breiman, L. (1984). Classification and regression trees. Washington: Chapman & Hall.
 • Czapiński, J., Góra, M. (2016). Świadomość „emerytalna” Polaków. Raport z badania ilościowego. Warszawa: Publikacje Europejskiego Kongresu Finansowego.
 • Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., Rutecka, J. (2016). Konsekwencje zmian w systemie eme-rytalnym z punktu widzenia osób ubezpieczonych. Warszawa: Raport przygotowany na zlecenie Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.
 • European Commission (2006). Current And Prospective Theoretical Pension Replace- ment Rates. Brussels: European Commission.
 • Gatnar, E. (1998). Symboliczne metody klasyfikacji danych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Holzmann, R., Hinz, R. (2005). Old-Age Income Support in the Twenty-first Century: An International Perspective on Pension Systems and Reform. Washington: The World Bank.
 • Jajko-Siwek, A. (2006). Metoda kalkulacji świadczeń emerytalnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 69, s. 135-152.
 • Mercer (2015). 2015 Melbourne Mercer Global Pension Index Report. Melbourne. OECD (2012). OECD Pensions Outlook 2012. OECD Publishing.
 • Ratajczak-Tuchołka, J. (2013). Reformy systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2012. Studia Oeconomica Posnaniensia, nr 11, s. 75-90.
 • ZUS (2015). Emerytury i renty przyznane w 2014 r. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Spo-łecznych.
 • ZUS (2016). Struktura wysokości emerytur i rent wypłacanych przez ZUS po waloryzacji w marcu 2016 roku. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 • Żukowski, M. (2006). Reformy emerytalne w Europie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Żukowski, M. (2011). Reformowanie systemu emerytalnego w Polsce: 1989-2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 173, s. 167-180.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56bfcb39-fcf5-49cd-939f-941a267cddf6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.