PL EN


2018 | 6 | 8-18
Article title

Trzeba sięgnąć do źródeł, aby zrozumieć najnowsze powieści fantazmatyczne i agoralne

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
References
  • Cieślikowski Jerzy, Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.
  • Cieślikowski Jerzy, Słowo–obraz–gest, czyli o intersemiotycznej naturze tekstów dziecięcych, [w:] Literatura osobna, wyb. R. Waksmund, Warszawa 1985.
  • Huizinga Johan, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. Maria Kurecka, Witold Wirpsza, Warszawa 1985.
  • Jak średniowieczne palimpsesty. Rozmowa z Josteinem Gaarderem, „Nowe Książki” 1996, nr 9.
  • Leszczyński Grzegorz, Biblia Obieżyświata, „Guliwer” 2000, nr 2.
  • Ługowska Jolanta, Od wiersza dla dzieci do liryki dziecięcej, „Poezja” 1979, nr 6.
  • Niszczel Leszek, Żyć i filozofować, „Guliwer” 2001, nr 3.
  • Read Herbert, Wychowanie przez sztukę, przeł. Anna Trojanowska-Kaczmarska, Wrocław 1976.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56c40ac9-9e56-4501-a5ef-933691141578
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.