PL EN


2019 | 4 | 202-211
Article title

Wybrane charakterystyki e-learningu w polskich publicznych uczelniach technicznych

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected characteristics of e-learning in Polish public universities of technology
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
E-learning nie jest na świecie, w tym w Polsce, zjawiskiem nowym. Ta forma nauczania jest wykorzystywana od lat w wielu polskich uczelniach, w tym uczelniach technicznych. E-learning akademicki praktykowany jest w polskich uczelniach na różne sposoby. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja wyników badań, które dotyczyły diagnozy wykorzystania e-learningu akademickiego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk dla uczelni technicznych. Przedstawiono wyniki badań ankietowych, które zostały pogłębione wywiadami z poszukiwaną listą informacji. Zaprezentowane zostały podstawowe charakterystyki dla ogółu badanych polskich uczelni oraz ich porównanie dla grupy uczelni technicznych w Polsce. W wyniku analizy sformułowano agendę dalszych badań, a w szczególności zaproponowano hipotezy do testowania statystycznego. Uczelnie techniczne w Polsce wydają się być zdecydowanie bardziej zaawansowane w powszechnym wykorzystaniu e-learningu w różnych formach kształcenia w porównaniu do wyników uzyskanych dla ogółu polskich uczelni. Prezentowane wyniki mogą stanowić dla władz uczelni punkt odniesienia oraz źródło poszukiwania potencjalnych usprawnień, a nawet poszukiwania źródeł przewagi strategicznej na rynku szkolnictwa wyższego
References
 • Binda, J. i Stofkova, K.R. (2017). Impact of information and communication technologies on improving the quality and effectiveness of the education process. INTED Proc., Valencia: IATED, 6916–6923.
 • Chwaleba, A. i Poniński, M. (1998). Metrologia elektryczna, Warszawa: WNT.
 • Grabowska, A. (2012). eUczelnia – eNauczanie na Politechnice Gdańskiej. M. Dąbrowski, M. Zając (red.). E-learning: narzędzia i praktyka, Warszawa: FPiAKE, 186–193.
 • Grzeszczyk, T. (2010). Rozwój zdalnego nauczania na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. M. Dąbrowski, M. Zając (Red.). E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, Warszawa: FPiAKE, 239–244.
 • Jaworska, E., Hernik, J. i Sirakoulis, K. (2018). Do we really need e-learning? Considerations based on the example of West Pomeranian University of Technology Szczecin, Poland and Technological Educational Institute of Thessaly, Greece. INTED Proc., Valencia: IATED, 5315–5324.
 • Klimas, P. (2015). Nowe media a skuteczność procesów kształcenia – perspektywa studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Prace Naukowe UE w Katowicach – Uniwersytet w perspektywie kształcenia przez całe życie, 74–84.
 • Kula (Maleńczyk), I. i Plebańska M. (2011). Ocena efektywności dydaktycznej e-nauczania w opinii studentów. M. Dąbrowski, M. Zając (Red.). Koncepcje i praktyka e-edukacji, Warszawa: FPiAKE, 92–98.
 • Kula (Maleńczyk). I. i Plebańska, M. (2012). Promocja e-learningu akademickiego – doświadczenia Ośrodka Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej. e-mentor, 3(45), 64–70.
 • Kuśmierek, Z. i Korczyński, M. (2003). Measurement and Instrumentation – Why Needed in Engineering Education. Proc. of 14th Int. EAEEIE Conf. of Educational Innovations in EIE, Gdańsk: EIE, 1–5.
 • Maleńczyk, I. (2020). Zespolona metoda oceny zarządzania e-learningiem akademickim, rękopis rozprawy doktorskiej, przewód otwarty 10.04.2019, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska.
 • Maleńczyk, I. i Piwowarska, E. (2015). Diagnoza wykorzystania kształcenia przez Internet na Politechnice Warszawskiej. EduAkcja, 1(9), s. 65–79.
 • Maleńczyk, I., Gładysz, B. i Marciniak, S. (2019). Wybrane aspekty ekonomiki e-learningu. e-mentor, 1(78), s. 25–78.
 • Pleśniarska, A. (2016). Wykorzystanie e-learningu w polskich uniwersytetach w aspekcie rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, Toruń: Adam Marszałek.
 • Rawa-Kochanowska, A. (2012). Motywowanie w e-nauczaniu – z doświadczeń praktyka. e-mentor, 4(46), 40–44.
 • Redlarski, K. i Garnik, I. (2014). Zastosowanie systemów e-learningu w szkolnictwie wyższym. B.A. Basińska, I. Garnik (Red.). Zarządzanie informatycznym środowiskiem pracy, Gdańsk: WZiE PG, 77–94.
 • Szadziewska, A. i Kujawski, J. (2017). Advantages and disadvantages of the blended-learning method used in the educational process at the faculty of management at the University of Gdansk, in the opinion of undergraduate students. ICERI Proc., Seville: IATED, 3938–3946.
 • Szybka, J., Pilch, R. i Smolnik, M. (2017). Prakseologiczny model kształcenia w technicznych szkołach wyższych. Edukacja Ustawiczna Dorosłych, 2(97), 116–128.
 • Turula, A. (2014). Kiedy dydaktyka akademicka jest nowoczesna: o potrzebie dywersyfikacji kształcenia na odległość. Kultura i Polityka, 15, 45–63.
 • Zalewska, E. (2015). Jakość kursów e-learning. P. Wdowiński (Red.). Nauczyciel akademicki wobec nowych wyzwań edukacyjnych, Łódź: UŁ, 105–113
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56cb0a3e-943b-4fd6-b2e2-83dee75b94d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.