PL EN


2012 | 3/2012 | 383 - 398
Article title

Edukacyjno-wychowawcze aspekty warsztatów fotograficznych w ocenie nieletnich uczestniczek

Authors
Content
Title variants
EN
The educational aspects of photographic workshop in opinion of juvenile participants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Prezentowany artykuł nawiązuje do poruszanej wielokrotnie w literaturze naukowej kwestii znaczenia badań nad efektywnością metod stosowanych w resocjalizacji. Z tego względu przedstawione zostały założenia organizacyjne oraz formy realizacji warsztatów fotograficznych z udziałem nieletnich jako jedna z metod twórczej resocjalizacji. W dalszej części znajdują się wyniki badań dotyczące ewaluacji podjętych oddziaływań wychowawczych. Uzyskane rezultaty potwierdzają atrakcyjność prowadzonych w tej formie zajęć, pomimo deklarowanego przez wychowanki umiarkowanego stopnia trudności realizowanych w programie zadań. Prezentowana metoda stanowi także przykład efektywnej i odpowiadającej oczekiwaniom studentów resocjalizacji formy kształcenia zawodowego.
EN
The article concerns meaning of efficiency of methods in resocialization. The application new methods and theoretical conception in practices is important issue for developing both theory and practices. The article shows goals, organizational foundation, course and conditions of realization photographical workshop with participation of students and delinquency youth from Juvenile Detention Center. In the second part of article there are results of evaluation research which shows that in juvenile opinion this kind of creative resocialization method, despite declare by them difficulties, is very attractive and stimulate their development. Described method is also effective and expected way of developing professional qualifications for students of resocialization pedagogics.
Year
Issue
Pages
383 - 398
Physical description
Dates
published
2012-10
Contributors
author
  • Uniwersytet Szczeciński
References
  • Karłyk-Ćwik A. (2009). Kompetencje zawodowe pedagogów w pracy z nieletnimi agresorami. Toruń: Wyd. „Akapit”.
  • Konopczyński M. (2006). Teoretyczne podstawy metodyki kulturotechnicznych oddziaływań resocjalizacyjnych wobec nieletnich. Zarys koncepcji twórczej resocjalizacji. Warszawa: PWN.
  • Konopczyński M. (2009). Kierunki zmian w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. W: M. Konopczyński. Oblicza resocjalizacji. Pedagogika społeczna, nr 2.
  • Kusztal J. (2011). Nieletni – nierozwiązany problem polskiego systemu resocjalizacji. Resocjalizacja Polska, nr 2.
  • Kwaśnica R. (2003). Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu. W: Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.). Pedagogika. Warszawa: PWN.
  • Opora R. (2010). Refleksje na temat współczesnej resocjalizacji w kontekście jej efektywności. Resocjalizacja Polska, nr 1.
  • Pytka L. (2000). Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wyd. APS.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56cc69a2-afce-4043-85a8-9f214d744be9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.