Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 4 (66) | 13-25

Article title

Propozycja podejścia do oceny jakości pracy nauczyciela w procesie edukacyjnym - studium przypadku

Content

Title variants

EN
New approach to assessing the quality of teachers work - a case study

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The paper presents a case study for assessing the quality of university teachers' work based on the average exam marks achieved by their students. The pilot research described in the paper was conducted on several groups of students participating in a chosen university course, during one academic year (2012/2013). Both the course and the final exam were meticulously designed and unified in order to ensure comparable conditions for every group. The proposed method of assessment encompasses basic characteristics of all students for a given semester/academic year, characteristics of every single students group (based on an average study mark for a group-as-a-whole) and considers the influence of the exam mark obtained by a given student on his/her average study mark as well on an average study mark for the group the student belonged to. The research was based on general statistics and grade correspondence analysis. The results of the pilot are very promising therefore the authors continued their work in the following academic year. Although the study was carried out only for one course it seems plausible, that presented approach could also be applied for other university courses.

Keywords

EN
teacher   exam  

Journal

Year

Issue

Pages

13-25

Physical description

Contributors

author
 • Ewa Stemposz Polish-Japanese Academy of Information Technology
 • Warsaw University of Life Sciences
 • Polish-Japanese Academy of Information Technology

References

 • Allesi S.M., Trollip S.R., Multimedia for learning: Methods and development, Allyn and Bacon, Needham Heights 2001.
 • Bąk I., Wawrzyniak K., Ocena jakości nauczania przedmiotów ekonomicznych na przykładzie Wydziału Ekonomicznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/5572.
 • Cieciora M., Zarządzanie jakością procesu dydaktycznego w szkole wyższej, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2015.
 • Grudowski P., Lewandowski K., Pojęcie jakości kształcenia i uwarunkowania jej kwantyfikacji w uczelniach wyższych, "Zarządzanie i finanse" 2012, R. 10, nr 3, s. 394-403.
 • Kowalczyk T., Pleszczyńska E., Ruland F. (eds.), Grade Models and Methods for Data Analysis, With Applications for the Analysis of Data Populations, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg-New York 2004.
 • Krajowe Ramy Kwalifikacji uczenia się przez całe życie, http://www.nauka.gov.pl/krajowe-ramy-kwalifikacji-szkolnictwo.
 • Książyk J., Matyja O., Pleszczyńska E., Wiech M. (red.), Analiza danych medycznych i demograficznych przy użyciu programu GradeStat, Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa 2005.
 • Na UwB wprowadzono elektroniczne ankiety, Kurier Poranny, 2012, http://www.poranny.pl/wiadomosci/bialystok/art/5464232,na-uwb-wprowadzono-elektroniczne-ankiety,id,t.html.
 • Paulk M.C., et al., Capability Maturity Model for Software, CMU/SEI-91-TR-24, Carnegie Mellon University, Software Engineering Institute, Pittsburgh 1991.
 • Perspektywa uczenia się przez całe życie, Załącznik 4: Słownik pojęć polityki na rzecz uczenia się przez całe życie, http://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites/2/2011/06/plll_projekt28czerwca.pdf.
 • Podgórski J., Statystyka od podstaw, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992.
 • Stemposz E., Jodłowski A., Stasiecka A., Zarys metodyki wspierającej naukę projektowania systemów informacyjnych, Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2013.
 • Stemposz E., Stasiecka A., Jodłowski A., The Analysis of Some Factors Influencing the Quality of Teaching Processes, [w:] Computing in Science and Technology 2013, Monographs in Applied Informatics, Warszawa 2013/2014, s. 87-98.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-56dc0dc3-e3d3-4e81-80bd-981565c15d21
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.