PL EN


2016 | 7 | 37-56
Article title

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету

Title variants
EN
Formation and development of Civil Law and Procedure at the Faculty of Law of the University of Lviv
PL
Kształtowanie się i rozwój Katedry Prawa Cywilnego i Procesu Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
Languages of publication
UK
Abstracts
EN
This paper describes the stages of formation and development of the Department of Civil Law and Procedure at the Faculty of Law of the University of Lviv. Special attention is paid to the analysis of scientific civil law school, research activities of the most prominent jurists at the Faculty of Law in the Department of Civil Law and Procedure are presented.
PL
Artykuł został poświęcony rozwojowi nauki prawa cywilnego i procesu cywilnego na Uniwersytecie Lwowskim od 1784 roku. Wśród naukowców prawa cywilnego w okresie od XVIII do pierwszej połowy XIX wieku wyróżnione zostały prace B. Borzaha, A. Pfleher, J. Vinivarter, I. Hrasl, K. Hüttner. Analizie poddano także prace A. Lopushanskiego i A. Horaka w dziedzinie prawa i procedury cywilnej. Prawo cywilne i proces były najbardziej zaawansowanymi dziedzinami naukowymi na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w ostatniej ćwierci XIX–pierwszej tercji XX wieku. Badania naukowe w tej dziedzinie prowadzone były przez ukraińskich i polskich naukowców, należą do nich zwłaszcza O. Ohonovski M. Kabat, E. Rittner, A. Balasits, S. Dnistriansky, V. Verhanovski. Lata międzywojenne można uważać za okres największego rozwoju nauki prawa i procesu cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Właśnie w tych latach powstało kilka odrębnych szkół akademickich z prawa cywilnego na czele z R. Longchamps de Bérier, E. Tilley i K. Stefko. W ostatnich dziesięcioleciach badania naukowe w dziedzinie prawa cywilnego były prowadzone z uwzględnieniem stanowienia na Ukrainie państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego, a także przejścia do gospodarki rynkowej. Utworzona została nowa szkoła międzynarodowego prawa prywatnego i prawa inwestycyjnego (prof. V.M. Kossak), prawa korporacyjnego (prof. V. Krawczuk, doc. V. Tsikalo). Na wydziale prowadzone są również studia magisterskie na takich kierunkach, jak np. notariat, obsługa prawna w zakresie przedsiębiorczości; funkcjonuje również specjalizacja z zakresu sprawiedliwości naprawczej czy administracji sądowej.
Year
Volume
7
Pages
37-56
Physical description
Contributors
author
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Львівський національний університет імені Івана Франка
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56e13dac-a2d4-49e2-be0f-b81d974ba7d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.