PL EN


2013 | 1(44) | 5-17
Article title

Zastosowanie pakietu CAR do analizy korespondencji

Authors
Content
Title variants
EN
Application of the CAR package to the analysis of correspondence
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie pakietu programów CAR, zrealizowanych w środowisku Matlab, do analizy danych tabelarycznych. Opisano budowę pakietu, dobór parametrów przetwarzania, podano podstawy teoretyczne metody analizy korespondencji oraz sposoby interpretacji wyników. Omówiono dwa tryby pracy pakietu, pod nadzorem przyjaznego sprzęgu użytkownika oraz za pomocą szeregu poleceń. Program CAR realizuje analizę korespondencji z zastosowaniem rotacji osi, zarówno ortogonalnych jak i ukośnych, umożliwiając uzyskanie prostej struktury danych. Analizę struktury danych ułatwia graficzne przedstawienie wyników za pomocą wykresów biplot.
EN
Paper presents application of CAR package, implemented in Matlab environment, to analysis of contingency matrices. Structure of package as well as definition of processing parameters was presented, shortly presented the theoretical background of correspondence analysis and approaches to output interpretation. Two modes of CAR operation are possible: using the user friendly GUI or issuing commands in command lines. CAR implements a few rotation and axes scaling modes: accessible are orthogonal and oblique rotation, leading to simple data structure. Analysis of structure is simplified by graphical presentation as biplots.
Year
Issue
Pages
5-17
Physical description
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56e7c379-4ef4-4476-acd4-fad0bb36883e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.