Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(22) | 15

Article title

Barometry polemologiczne jako narzędzie badawcze polemologii

Authors

Content

Title variants

EN
Polemological barometrs as tested tools in polemology

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
The aim of this paper is to discuss the profiles of precursors of polemology. It also contains the definition of polemology as well as the description of its research tools i.e. polemology barometers. Moreover, the author shows the practical use of polemology barometers using an example of the War in Bosnia and Herzegovina, which lasted from March, 1992, until 1995.

Contributors

author
 • Akademia Sztuki Wojennej

References

 • 1. Anderson David, The collapse of Yogoslavia: Background and Summary, No. 14 1995-96.
 • 2. Huzarski Michał, Szulc Mieczysław Bogdan, Metodologiczna tożsamość polemologii, AON, Warszawa, 2010.
 • 3. Kęsoń Tadeusz, Pojęcie konfliktu i wojny w literaturze. Podejście polemologiczne w badaniach konfliktów zbrojnych, skrypt internetowy: www.osrodekbadania. waw.pl.
 • 4. Palczewska Milena, Centkowska Monika, Polemologia i irenologia w badaniach problemów wojny i pokoju, AON, Warszawa, 2016.
 • 5. Palczewska Milena, Polemologia, AON, Warszawa, 2015.
 • 6. Podhorecki Leszek, Jugosławia. Dzieje narodów, państw i rozpad federacji, Mada, Warszawa, 2000.
 • 7. Ponczek Eugeniusz, Wojna – bezpieczeństwo – pokój w kontekście refleksji polemologiczno-irenologicznej, [w:] G. Ciechanowski, Konflikty współczesnego świata, Wyd. Adam Marszałek, Toruń, 2006.
 • 8. Rycerska Izabela, Rozpad Jugosławii. Przyczyny i przebieg, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce, 2003.
 • 9. Tanty Mieczysław, Bałkany w XX wieku. Dzieje polityczne, Książka i Wiedza, Warszawa, 2003.
 • 10. Zawada Przemysław, Wpływ mediów na rozpad Jugosławii, http://www.academia.edu/12943663/Wp%C5%82yw_medi%C3%B3w_na_rozpad _Jugos%C5%82awii.
 • http://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/o-tym-sie-nie-mowi-nieznana-strona-wojny-na-balkanach/dqmmm.
 • http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/32200/0011.pdf.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Socjalistyczna_Federacyjna_Republika_Jugos%C5%82awii#/media/File:Jugos%C5%82awia_2006-2008-map.png.4.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%9Bnia_i_Hercegowina.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2299-2316

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-56e9e576-0160-4268-92a3-847e15032f51
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.