PL EN


2010 | 1(15) | 103-111
Article title

Preferencje studentów aglomeracji tarnowskiej w zakresie czynnych form rekreacji ruchowej

Content
Title variants
EN
Preferences of the Tarnów urbanised area students within the active forms of motor recreatio
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W wyniku przeobrażeń, jakie zaszły w kraju w ostatnich dwudziestu latach, zarówno w sferze społeczno-gospodarczej jak i w świadomości społeczeństwa, znacznie szerzej poczęto rozumieć potrzebę aktywnego wypoczynku i jego niepodważalnego znaczenia w promocji zdrowia. Zagadnienie to jest jednak zróżnicowane, mając na uwadze poszczególne grupy społeczne. Interesującą w tym względzie zdaje się być młodzież studencka, której wolnoczasowe zainteresowania mają niejednokrotnie charakter zmienny i nietrwały, a kształtowanie tychże w tym okresie ontogenezy ma niewątpliwy wpływ na ich rozwój w dalszym życiu. Stąd, celem pracy jest próba określenia postaw studentów tarnowskich wobec czynnych form rekreacji ruchowej, w tym podejmowania celowych zachowań w tym aspekcie.
EN
As a result of the transformations which have appeared in our country over the last 20 years, both in social and economic area and in social awareness, the need of active leisure and its health effect have become increasingly appreciated. However, it is a complex issue as it regards various social groups. Perhaps the most interesting group is that of students whose free-time interests are often likely to change and their development in the period of ontogenesis undoubtedly influences their life prospects. Thus, the aim of this paper is an attempt to describe the attitude of students from Tarnów towards recreational activities including deliberate patterns of behavior in this regard.
Year
Issue
Pages
103-111
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9
author
  • Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych, Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 31-571 Kraków, Al. Jana Pawła II 78.
References
  • Kozdroń E. 2008. Teoria i metodyka rekreacji ruchowej. W: Z. Dziubiński (red.) Podręcznik instruktora rekreacji ruchowej. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej. ISBN 978-83-924538-5-7.
  • Kuński H. 2000. Promowanie zdrowia: podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7171-415-7.
  • Pieter J. 1975. Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław – Warszawa: Wydawnictwo Ossolineum.
  • Tauber R.D., Śliwiński W. 1999. Metodologia badań w dziedzinie rekreacji i turystyki. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii. ISBN 83-908480-2-3.
  • Toczek-Werner S. (red.). 2007. Podstawy rekreacji i turystyki. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego. ISBN 978-83-89156-64-8.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56eee604-5c51-4057-a208-34b3673886ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.