PL EN


2002 | 7 | 361-364
Article title

Rozpoczęcie badań wykopaliskowych na wczesnośredniowiecznym grodzisku w Radzimiu, stanowisko 1 i 1a, gmina Murowana Goślina, woj. wielkopolskie

Content
Title variants
DE
Beginn der Ausgrabungen auf frühmittelalterlichem Burgwall in Radzim Fundstelle 1 und 1 a, Gem. Murowana Goślina, Woiwodschaft Wielkopolskie
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
7
Pages
361-364
Physical description
Dates
published
2002
Contributors
References
  • Hensel W., Hilczer-Kurnatowska Z. 1980. Studia i materiały do osadnictwa Wielkopolski wczesnohistorycznej, t. 5, s. 363 - 368. Wrocław
  • Kozierowski St. 1935. Szematyzm historyczny ustrojów parafialnych dzisiejszej archidiecezji poznańskiej, s. 337, 338. Poznań
  • Kurnatowska Z. 1997. Badania nad początkami państwa polskiego. Próba bilansu, S1A, 38, s. 25-38.
  • Teske G. 2000. Ze studiów nad osadnictwem grodowym w południowo-wschodniej Wielkopolsce, SlA 41, s. 107-128.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
83-917364-0-7
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-56f46f88-c956-47aa-b2b6-c8b40153a88b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.