PL EN


Journal
2018 | 11 | 277-296
Article title

Przemijanie i śmierć w niektórych europejskich koncepcjach filozoficznych

Authors
Content
Title variants
EN
Passing and death in some European philosophical concepts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie problemu przemijania i śmierci w wybranych, europejskich koncepcjach filozoficznych. Człowiek od zarania dziejów interesował się tematem życia i śmierci zaś refleksja filozoficzna, dotycząca tego problemu, rozwijała się zasadniczo w dwóch kierunkach. Z jednej strony starała się wyeliminować lęk przed śmiercią, z drugiej zaś usiłowała poszukiwać sposobu na mądre wyjaśnienie faktu zejścia ze sceny życia. Obecnie problem przemijania i śmierci występuje w badaniach wielu dyscyplin naukowych. Na gruncie filozofii, rodzą się i rozwijają badania nad poznaniem, transcendentalną świadomością, a także rozwija się etyka oraz bioetyka.
EN
The aim of this article is to present the concepts of passing and death in view of certain European philosophical notions. People have been interested in the phenomena of life and death throughout human history. Philosophical reflection regarding these issues evolved in two directions. On the one hand, it made attempts to extirpate the fear of death; and on the other hand, it endeavoured to find a knowledgeable way of explaining the fact of passing away. Nowadays, the problem of passing and death is present in researches in numerous branches. As regards philosophy, studies on cognition and transcendental consciousness are carried on. Moreover, ethics and bioethics are developed.
Journal
Year
Issue
11
Pages
277-296
Physical description
Artykuł
Dates
published
2018-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57017ce4-b207-4754-87fc-3c8eb12ac967
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.