PL EN


2019 | vol. 63, nr 7 | 127-135
Article title

Time banks vs household production theory and threats to the fiscal security of the state

Content
Title variants
PL
Banki czasu a teoria produkcji domowej i zagrożenia bezpieczeństwa fiskalnego państwa
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to demonstrate that time banks are an example of one of the many models of a cooperation economy, including a shared way of life. We can place them in the category of so-called household production. The research on this issue was conducted by American economist Hazel Kyrk (1886-1957), a founder of the so-called home economics. According to Kyrk’s theory, time banks are a part of household production, which is free of charge and enables to use resources of households in a more efficient way. The authors used the historical method and the method of the critical analysis of literature.
PL
Celem artykułu jest wykazanie, że banki czasu są jednym z wielu modeli gospodarki współpracy, w tym współdzielonego stylu życia. Możemy zakwalifikować je do kategorii tzw. produkcji domowej. Prekursorką badań dotyczących produkcji domowej była amerykańska ekonomistka Hazel Kyrk (1886-1957), twórczyni specjalności zwanej ekonomiką domu. Zgodnie z teorią H. Kyrk banki czasu są częścią produkcji gospodarstw domowych, mającej charakter nieodpłatny i pozwalających na wykorzystanie zasobów gospodarstwa domowego w bardziej efektywny sposób. Metodami wykorzystanymi w pracy są metoda historyczna i metoda krytycznej analizy literatury.
References
 • Botsman R., Rogers R., 2011, What’s Mine Is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, Collins, London.
 • Burgiel A., 2014, Wspólna konsumpcja (collaborative consumption) jako alternatywna opcja dla konsumenta XXI wieku, Marketing i Rynek, nr 8, pp. 1009-1014.
 • Cahn E.S., 2004, No More Throw-away People: The Co-production Imperative, Essential Books, Washington.
 • Ellis J.S., Morrison T., 2014, Collaboration Economy. Eliminating Your Competition by Creating Opportunities, Morgan James Pub., New York.
 • European Sharing Economy Coalition, http://www.euro-freelancers.eu/euro pean-sharing-economycoalition/ (29.07.2019).
 • Farrel M., 2010, Time Banking UK, [in:] International Encyclopedia of Civil Society, vol. 1, H.K. Anheier, S. Toepler, R. List (eds.), Springer Science+Business Media, New York.
 • Hatzopoulos V., 2018, The Collaborative Economy and EU Law, Bloomsbury Publishing, Oxford, London.
 • Jamka B., 2018, Banki czasu w ekonomii dzielenia się – perspektywa społeczno-ekonomiczna, Zarządzanie Publiczne, nr 2(42), pp. 159-170.
 • Jones C.C., 2016, Retaking Home Economics: Gendered Perspectives on Tax Equity, [in:] Controversies in Tax Law: A Matter of Perspectives, A.C. Infanti (ed.), Routledge, New York.
 • Kyrk H., 1933, Economic Problems of the Family, Harper, New York.
 • Kyrk H., 1952, Economic responsibilities of families: Increasing or diminishing?, Journal of Home Economics, 44, 8, pp. 616-661.
 • Kyrk H., 1953, The Family in the American Economy, University of Chicago Press, Chicago.
 • Klimek-Michno K., 2011, Jak założyć bank czasu, https://dziennikpolski24. pl/jak-zalozyc-bank-czasu/ar/3052628 (10.08.2019).
 • Kucharska A., 2019, Ochrona konsumenta w gospodarce współpracy w Unii Europejskiej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 • Lebra T.S., 1984, Japanese Women: Constraint and Fulfilment, University of Hawaii Press, Honolulu.
 • Lee G., 2015, Trading Time: Can Exchange Lead to Social Change?, Policy Press, Bristol.
 • Magnuszewska J., 2004, Banki czasu, http://www.eko.org.pl/kropla/30/ banki.html (10.08.2019).
 • Modrzejewska M., 2012, Josiah Warren – pierwszy amerykański anarchista?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Nowalska-Kapuścik D., 2017, Banki czasu w „dzielnicach biedy” jako przykład innowacyjnych wzorów konsumowania, [in:] Technologia jako inspiracja dla interdyscyplinarnych badań naukowych, D. Nowalska-Kapuścik (ed.), Wydawnictwo internetowe e-bookowo.pl, Będzin, pp. 29-43.
 • Osorojos S., 2011, Time Banking in Santa Fe, [in:] What Comes After Money?: Essays from Reality Sandwich on Transforming Currency and Community, D. Pinchbeck, K. Jordan (eds.), North Atlantic Books, Berkley, pp. 118-121.
 • Savage K., Symonds D., 2018, Economies of Collaboration in Performance: More than the Sum of the Parts, Springer, Cham.
 • Seyfang G., 2012, Time Banking. A New Economics Alternative, [in:] Interrogating Alterity: Alternative Economic and Political Spaces, R. Lee, A.E. Jonas, D. Fuller (eds.), Ashgate Publishing, Ltd., London, pp. 193-206.
 • Stępnicka N., 2019, Teoria produkcji domowej Hazel Kyrk i jej znaczenie dla gospodarki XXI wieku oraz bezpieczeństwa finansowego, article under review.
 • Szymański G., 2013, Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Velzen von S., 2003, Hazel Kyrk and the Ethics of Consumption, [in:] Toward a Feminist Philosophy of Economics, D.K. Barker, E. Kuiper (eds.), Routledge, London-New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5703c0bc-18e2-41c9-8b29-6cce82ecb234
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.