PL EN


Journal
2017 | 5 (72) | 4-8
Article title

Perspektywy stosowania w edukacji techniki implementacji intencji

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Efektywność edukacji, zdobycie odpowiedniego wykształcenia i możliwość ciągłego dalszego kształcenia się są ważne zarówno ze społecznego, jak i indywidualnego punktu widzenia. Umiejętności nabywania nowej wiedzy, zdolność do analizy i syntezy wielu danych oraz rozwiązywania złożonych problemów są bardzo istotne w nowoczesnym społeczeństwie i pożądane na rynkach pracy (Sommer, Haug, 2012). Jednak wielu uczniów i studentów ma trudności z organizowaniem przebiegu własnego uczenia się: regularnego uczęszczania na zajęcia, systematycznego powtarzania materiału, przygotowywania projektów i prac pisemnych oraz terminowego ich oddawania, a także podchodzenia do sprawdzianów i egzaminów. Dzieje się tak nawet wówczas, gdy są zmotywowani do pracy. Sytuację rozbieżności pomiędzy zamiarami a podejmowanymi działaniami świetnie obrazuje znane powiedzenie o drodze do piekła wybrukowanej dobrymi chęciami.
Keywords
Journal
Year
Issue
Pages
4-8
Physical description
Dates
published
2017
References
 • Gollwitzer, P.M. (1999). Implementation intentions: Strong effects of simple plans. American Psychologist, 54(7), 493-503. http://doi.org/10.1037/0003-066X.54.7.493
 • Gollwitzer, P.M., Brandstatter, V. (1997). Implementation Intentions and Effective Goal Pursuit. Journal of Personality and Social Psychology, 73(1), 186-199.
 • Gollwitzer, P.M., Sheeran, P. (2006). Implementation Intentions and Goal Achievement: A Meta-analysis of Effects and Processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69-119. http://doi.org/10.1016/S0065-2601(06)38002-1
 • Hagger, M.S., Luszczynska, A., de Wit, J., Benyamini, Y., Burkert, S., Chamberland, P.E., ... Gollwitzer, P.M. (2016). Implementation intention and planning interventions in Health Psychology: Recommendations from the Synergy Expert Group for research and practice. Psychology and Health, 31(7), 814-839. http://doi.org/10.1080/08870446.2016.1146719
 • Kachgal, M.M., Hansen, L.S., Nutter, K.J. (2001). Academic procrastination prevention/intervention: Strategies and recommendations. Journal of Developmental Education, 25(1), 2-12.
 • Kadzikowska-Wrzosek, R. (2011). Subiektywna ocena postępu w realizacji celów. Wpływ implementacji intencji oraz różnic indywidualnych w sposobie formułowania celów i w sile woli. Psychologia Społeczna, 6(1), 49-66. Pobrane z: http://www.spoleczna.psychologia.pl/pliki/2011_1/Kadzikowska-Wrzosek_1_2011.pdf
 • Parks-Stamm, E.J., Gollwitzer, P.M. i Oettingen, G. (2010). Implementation intentions and test anxiety: Shielding academic performance from distraction. Learning and Individual Differences, 20(1), 30-33. http://doi.org/10.1016/j.lindif.2009.09.001
 • Scent, C.L., Boes, S.R. (2014). Acceptance and Commitment Training: A Brief Intervention to Reduce Procrastination Among College Students. Journal of College Student Psychotherapy, 28, 144-156. http://doi.org/10.1080/87568225.2014.883887
 • Sheeran, P., Webb, T.L., Gollwitzer, P.M. (2005). The Interplay Between Goal Intentions and Implementation Intentions. Personality and Social Psychology Bulletin, 31(1), 87-98. http://doi.org/10.1177/0146167204271308
 • Sommer, L., Haug, M. (2012). What Influences Implementation Intentions in an Academic Learning Context - The roles of Goal Intentions, Procrastination, and Experience. International Journal of Higher Education, 1(1), 32-61. http://doi.org/10.5430/ijhe.v1n1p32
 • Stalbovs, K., Scheiter, K., Gerjets, P. (2015). Implementation intentions during multimedia learning: Using if-then plans to facilitate cognitive processing. Learning and Instruction, 35, 1-15. http://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2014.09.002
 • Webb, T.L., Christian, J. i Armitage, C.J. (2007). Helping students turn up for class: Does personality moderate the effectiveness of an implementation intention intervention? Learning and Individual Differences, 17(4), 316-327. http://doi.org/10.1016/j.lindif.2007.03.001
 • Zimmerman, B.J. (2002). Becoming a Self-Regulated Learner: An Overview. Theory Into Practice, 41(2), 64-70. http://doi.org/10.1207/s15430421tip4102_2
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5707bd5a-6b41-452f-bf13-ff1b553e9e79
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.