PL EN


2014 | 4. Rozważania o kulturze politycznej. Marcin Kotras, Ewa Migaczewska (red.) | 204-207
Article title

Reforma polityki społecznej, czyli odpowiedź na kryzys państwa. Recenzja książki Mirosław Grewiński Wielosektorowa polityka społeczna. O przeobrażeniach państwa opiekuńczego Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
author
  • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie
References
  • Bauman, Z. (2006). Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Warszawa: Wyd. WAM
  • Beck, U., Beck-Gernsheim, E. (2002). Individualization. Institutionalized Individualism and its Social and Political Consequences. London: Sage.
  • Giddens, A. (1999). Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji. Tłum. H. Jankowska. Warszawa: Książka i Wiedza
  • Grewiński, M. (2009). Wielosektorowa polityka społeczna: o przeobrażeniach państwa socjalnego. Warszawa: WSP TWP
  • Hausner, J. (2008). Zarządzanie publiczne. Warszawa: Scholar
  • Mouffe, Ch. (2008). Polityczność. Przewodnik krytyki politycznej. Tłum. Joanna Erbel. Warszawa: Krytyka Polityczna
  • Osborne, D., Gaebler, T. (1992). Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną. Tłum. Andrzej Jankowski. Poznań: Media Rodzina of Poznań
  • Szarfenberg, R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: IFiS PAN
  • Załęski, P. (2012). Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5709b87e-14af-4589-87d8-30da4ef53d12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.