PL EN


2014 | 198 cz 1 | 189-199
Article title

Wydatki socjalne samorządu lokalnego i regionalnego w Polsce w kontekście problemów ubóstwa

Content
Title variants
EN
Social Assistance Expenditure of Local and Regional Self-Government in Poland in the Context of Needs of the Society
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The problem of poverty in Poland is increasing in recent years, and responsible for performing most tasks in the field of social assistance units of local self-government are now themselves facing financial difficulties. This study is devoted to the analysis of the volume of spending on social assistance of local government in Poland, taking into account the factors that determine them, i.e. the rate of unemployment, poverty and richness of local government units.
Year
Volume
Pages
189-199
Physical description
Contributors
References
 • Appsso.eurostat.ec.europa.eu.
 • Baczewski G., Oblicza biedy w Zjednoczonej Europie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
 • Beneficjenci pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2012 r., GUS, Kraków 2013.
 • Chmielnicki P., Świadczenie usług przez samorząd terytorialny w Polsce. Zagadnienia ustrojowoprawne, Municipium, Warszawa 2005.
 • Employment and Social Developements in Europe 2011, Eurpoean Commision, Luxemburg 2012.
 • Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.
 • Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2008.
 • Migracje zagraniczne ludności. Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań, GUS, Warszawa 2013.
 • Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku, KRRIO, Warszawa 2013.
 • Sprawozdania z działalności Regionalnych Izb Obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki samorządu terytorialnego za lata 1999-2012, KRRIO, Warszawa 2000-2013.
 • Sytuacja gospodarstw domowych w 2012 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Materiał na konferencję prasową w dn. 29 maja 2013 r., www.stat.gov.pl [11.02.2014].
 • Śmiechowicz J., Nieadekwatność wielkości i rodzajów transferów z budżetu państwa do wzrastającgo zakresu zadań samorządowych [w:] Dotacje i subwencje w systemie finansowym samorządu terytorialnego, red. A. Borodo, TNOiK, Toruń 2013.
 • The World Bank, Poverty in Poland. Volume I. Main Report, Report No. 1305-POL, September 14, 1994.
 • Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS, GUS, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5714316a-7b3f-45c5-acf9-1809bd0f73e9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.