PL EN


2019 | 62 | 1 (129) | 165-169
Article title

Materiały do „Słownika Rodzajów Literackich”: Allotopia

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
62
Issue
Pages
165-169
Physical description
Contributors
References
 • Augé M. (1989), L’autre proche [w:] L’autre et le semblable. Regards sur l’ethnologie des sociétés con¬temporaines, red. Segalen M., Presses du CNRS, Paris.
 • Dubois J. (1976), Isotopie et allotopie: le fonctionnement rhétorique du texte, „Versus. Qua¬derni di Studi Semiotici Milano”, nr 14.
 • Eco U. (1994), Lector in fabula. Współdziałanie w in¬terpretacji tekstów narracyjnych, PIW, Warszawa.
 • Eco U. (2012), Po drugiej stronie lustra i inne eseje: znak, reprezentacja, iluzja, obraz, przekł. J. Wajs, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa.
 • Ferretti F., Adornetti I., Cosentino E., Marini A. (2013), Keeping the Route and Speaking Coheren¬tly. The Hidden Link Between Spatial Navigation and Discourse Processing, „Journal of Neurolingu¬istics”, t. 26, nr 2.
 • Füger W. (1984), Streifzüge durch allotopia. Zur topographie eines fiktionalen Gestaltungsraums, „Anglia”, nr 102.
 • Gorczow¬ska N. (2016), Nazwać świat. O toponimach w wybranych polskich cyklach powieściowych high fantasy, „Yearbook of Eastern European Studies”, t. 6.
 • Gorczowska N. (2018), Nazwy wła¬sne w polskich cyklach powieściowych high fantasy, Uniwersytet Pedagogiczny [rozprawa doktorska], Kraków. – Kłosiński M. (2018), Hermeneuty¬ka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia, IBL, Warszawa.
 • Leś M.M. (2015), Teoria pełnego za¬nurzenia, „Białostockie Studia Literaturoznawcze”, nr 7.
 • Łebkowska A. (2001), Między teoriami a fikcją literacką, Universitas, Kraków.
 • Maj K.M. (2014), Allotopia — wprowadzenie do poetyki ga¬tunku, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 57/113, z. 1.
 • Maj K.M. (2015a), Allotopie. Topo¬grafia światów fikcjonalnych, Universitas, Kraków.
 • Maj K.M. (2015b), Czas światoodczucia. Imersja jako nowa poetyka odbioru, „Teksty Drugie” 2015, nr 3.
 • Maj K.M. (2017), Światy poza światem. Od świata przedstawionego do narracji światocen¬trycznej [w:] Narracje fantastyczne, red. Olkusz K., Maj K.M., Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kraków.
 • Maj K.M. (2018), Wymiary transfikcjonalności, „Przestrzenie Teorii” nr 30.
 • Olkusz K., Maj K.M. (2018), Mapując to, co obce. O potrzebie kse¬nologii w XXI wieku [w:] Ksenologie, red. Olkusz K., Maj K.M., Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Kra¬ków.
 • Paczoska E. (2007), Od utopii artystycz¬nej do allotopii, „Obóz”, nr 45/46. – Ryan M.-L. (2013), Transmedial Storytelling and Transfictio¬nality, „Poetics Today”, t. 34, nr 3.
 • Sapkowski A., Bereś S. (2005), Historia i fantastyka, Super¬Nowa, Warszawa.
 • Stevens J., de Meulder B. (2018), On Allotopia. The Spatial Accumulation of Difference in Bixiga (São Paulo, Brazil), „Space and Culture”, t. 5.
 • Waldenfels B. (2002), Topogra¬fia obcego. Studia z fenomenologii obcego, przekł. J. Sidorek, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Ziomek J. (1982), Fikcyjne pole odniesienia a problem qu¬asi-sądów [w:] Wypowiedź literacka a wypowiedź filozoficzna: studia, red. Głowiński M., Sławiński J., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5715dce9-e300-4992-92cd-dfd3b05ac88c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.