PL EN


2010 | 6 | 83-94
Article title

Klasyczne i współczesne struktury organizacyjne oraz ich wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem

Title variants
EN
Classical and Contemporary Organisational Structures and Their Influence on Enterprise Management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest wielopłaszczyznową analizą struktur organizacyjnych, które są kluczowym elementem dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostaną różne typologie struktur organizacyjnych w ujęciu klasycznym i współczesnym. Autor dokona syntezy głównych koncepcji i podejść w tym obszarze badawczym. Uwagę skupi również na wymuszanej przez postęp cywilizacyjny i wzrastającą konkurencję na rynku ewolucją struktur organizacyjnych. W opracowaniu przedstawiono zmniejszającą się rolę struktur mechanicznych na rzecz struktur organicznych. W rezultacie prowadzonych badań stwierdzono, iż coraz większego znaczenia będzie nabierał ten drugi typ, gdyż umożliwia elastyczne działanie przedsiębiorstwa i właściwe reagowanie na wymogi turbulentnego otoczenia. (fragment tekstu)
EN
In the article, the author describes classical and contemporary organisation structures and their influence on enterprise management. Firstly, there is a complex analysis of organisation structures in the enterprise. An organization can be structured in many different style and ways, depending on their objectives and challenge. The structure of an organisation will determine the forms in which it operates and performs It makes easier to explain reasons why enterprises leave mechanistic structures choosing organic structures. The term organic structure means promoting flexibility so that employees can initiate change and adapt rapidly to changing conditions.(original abstract)
Year
Issue
6
Pages
83-94
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie / Wydział Finansów i Prawa
References
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2001.
 • Cole G. A., Management: theory and practice, Third Edition, DP Publications, London 1990.
 • Drucker P.F., The Coming of the New Organization, "Harvard Business Review" January-February 1988.
 • Dwojacki P., Nogalski B., Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 4, 1998.
 • Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 • Guillen Mauro F., Models of Management, Work. Authority, Organization in a Comparative Perspective, The University of Chicago Press, Kraków 1994.
 • Hammer M. The Superefficient Company, "Harward Business Review", September 2001.
 • Johnsonn H., Mc Hugh P., Pendleburg A., Wheeler W., Business Process Reengineering. Break Point Strategies for Market Dominance, John Wiley and Sons, Chichster 1999.
 • Kempny D., Typy i logistyka organizacji sieciowych, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", nr 3, 1999.
 • Lawrence P.R., Kolodnyn H.F., Davis S.M., Ludzka strona macierzy [w:] P.F. Schlesinger, V. Sathe, L.A. Schlesinger, J. Kotter, Projektowanie organizacji, PWN, Warszawa 1999.
 • Lloyd L. Byars, Strategic Management. Planning and implementation. Concepts and Cases, Graduate School of Business Administration, Atlanta University, London 1987.
 • Morgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.
 • Müller U. R., Szczupłe organizacje, Placet, Warszawa 1997.
 • Nalepka A., Metodyka diagnozy struktury organizacyjnej. Pomocnicze materiały dydaktyczne, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 1995.
 • Nowak M., Lean management - nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek, Biblioteka nr 9(18), 2005.
 • Piotrowicz A., Zmiany struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.
 • Przybyła M., Wudarzewski W., Koziński J., Struktura organizacyjna jako narządzie zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1993.
 • Pugh D.S., Hickson D.J., Hinings C.R., Turner C., Dimension of organization structure, "Administrative Science Quarterly" June 1, 1968.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 2004.
 • Strategor, Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1995.
 • Taylor F. W., Zarządzanie warsztatem wytwórczym, Spółdzielnia Wydawnicza Wiedza, Poznań 1947.
 • Weber M., The Theory of Social and Economic Organization, William Hodge and Company limited, London 1947.
 • Zieleniewski J., Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1969.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57163179-b087-4139-bda8-474afff3e085
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.