PL EN


2013 | 1 | 4 | 157-169
Article title

Dofinansowanie projektów innowacyjnych w MSP z Regionalnych Programów Operacyjnych na przykładzie województwa pomorskiego

Content
Title variants
EN
Co-financing innovative projects in SMEs from Regional Operational Programmes. The case of Pomeranian region
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest analiza wykorzystania środków funduszy strukturalnych UE na projekty innowacyjne w MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego (RPO WP) na lata 2007-2013. W analizie wykorzystano dane udostępnione przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. W pierwszej części opisano warunki i zasady przyznawania dotacji. W dalszej kolejności dokonano krótkiej charakterystyki przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie pomorskim, a następnie przedstawiono wyniki analizy dofinansowanych projektów. Rezultaty analizy potwierdziły istotne zróżnicowanie projektów w zakresie ich wartości, przyznanej kwoty dofinansowania oraz branży. Jak dotychczas, niewielka ich część realizowana jest w sektorach wysokich technologii. Pod względem ilości, większość projektów realizowana jest ze środków własnych przedsiębiorstw. Wyniki wskazują na wysoką koncentrację projektów w aglomeracji trójmiejskiej. Rezultaty badania pozwalają na wysnucie wniosku o ograniczonej chęci współpracy przedsiębiorstw z partnerami zewnętrznymi przy realizacji składanych projektów.
Year
Volume
1
Issue
4
Pages
157-169
Physical description
Contributors
  • Dr, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański
author
  • Mgr, Katedra Statystyki, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
References
  • http://www.arp.gda.pl/plik,461,5-wytyczne-dotyczacekwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-dzialan-1-1-1-2-rpowp.pdf., dostęp dnia 30.03.2013.
  • Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Pomorskiego Na Lata 2007-2013 (2007), Gdańsk.
  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 1149/182/12 Zarządu Województwa Pomorskiego (2012), Uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego Dla Województwa Pomorskiego Na Lata 2007-2013, Gdańsk.
  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 1242/252/09 Zarządu Województwa Pomorskiego (2009), Informacja o trybie stosowania kryteriów wykonalności i kryteriów strategicznych wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Gdańsk.
  • Załącznik nr 2 do uchwały nr 1420/96/11 Zarządu Województwa Pomorskiego (2011), Przewodnik Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2, Gdańsk.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-571a10b3-99eb-4286-a93d-6b4f7128929d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.