PL EN


2013 | 5(41) | 2 | 095-114
Article title

Kształcenie polonistyczne w środowisku cyfrowym

Title variants
EN
Polish education in the digital environment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The article makes an attempt to discuss the problem of polish education using methods and techniques of distance learning. The author makes an effort to consider how to use these forms and methods in polish education
Year
Volume
Issue
2
Pages
095-114
Physical description
Contributors
 • Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej KUL,
References
 • Bednarek J., Lubina E., Kształcenie na odległość. Podstawy dydaktyki, Warszawa 2008.
 • Bernacka D., Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001.
 • Bortnowski S., Jak uczyć poezji?, Warszawa 1998.
 • Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Warszawa 2005.
 • Dylak S., Konstruktywizm jako obiecująca perspektywa kształcenia nauczycieli, [online:] http://www.cen.uni.wroc.pl/teksty/konstrukcja.pdf, [dostęp: 2013-03-09].
 • Juszczyk S., Edukacja na odległość. Kodyfikacja pojęć, reguł i procesów, Toruń 2002.
 • Kwiatkowska W., Sztuka prowadzenia wykładów w Sieci, w: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010.
 • Leksykon e-nauczania, red. R. Tadeusiewicz, R. S. Choraś, R. Rudowski, Łódź 2007.
 • Lubina E., Konstruktywistyczne i behawioralne aspekty kształcenia zdalnego, „e-mentor” 2005, nr 1, [online:] http://www.e-mentor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=8&id=111, [dostęp: 2013-02-19].
 • Lubina E., Zastosowanie metody projektu w edukacji na odległość, [w:] Edukacja techniczna i informatyczna: kreowanie nowoczesnego modelu kształcenia, red.M. Kajdasz-Aouil, A. M. Michalski, E. Podoska-Filipowicz, Bydgoszcz 2005.
 • Meger Z.: Od behawioryzmu do konektywizmu współczesnego e-learningu, „Eduk@cja. Magazyn edukacji elektronicznej” 2012, nr 1, [online:], wyrwidab.come.uw.edu.pl/ojs/index.php/eduakcja/article/download/53/34+&hl=pl&gl=pl&pid=bl&srcid=ADGEESg8YvXtPQvuoqAG4HUSTq0LJ_aq-Oj_jNFUt0u8GoWLhMcPJ9--jxErzq7nR_pMDSRb4v3HR3PL-Gy72H4L6cY7ywjqaJ1BeixJo471vwGaPwkXEOb8l Ipfh3bsfFhOUOfmH7NM&sig=AHIEtbQkzlny98VpvoO4XZO7ELzhp2Kc3g, [dostęp: 2013-03-15].
 • Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiczne, Kraków 2007.
 • Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, wydanie dziesiąte uzupełnione i poprawione,Warszawa 2007.
 • Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 2003.
 • Podstawa programowa z komentarzami. Tom 2. Język polski w szkole podstawowej,gimnazjum i liceum, [online:] http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/Reforma/men_tom_2.pdf, [dostęp: 2013-03-12].
 • Ratalewska M., Przybyła W., Metoda projektowa w kształceniu e-learningowym, [w:] Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, W. Folta, Kraków 2010.
 • Stanisławska A. K., W poszukiwaniu optymalnego modelu kształcenia przez Internet. Metody projektowania kursów zdalnych, [online:] http://puw.pl/sites/default/files/content_files/zasob_do_pobrania/337/referat-kielce-kstanislawskiej.pdf, [dostęp: 2013-03-12].
 • Stanisławska - Mischke A. K., e-nauczanie, [w:] Kompendium e-Edukacji, [online:] http://www.czn.uj.edu.pl/kompendium/?q=node/65, [dostęp:2013-02-27].
 • Szafraniec M., WebQuest jako interaktywna metoda kształcenia uczniówi dorosłych na odległość, [w:] e-polonistyka, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2009, s. 241-250.
 • Szafraniec M.,W y s ł u c h - Kwaśny E., Geneza, definicja i właściwości WebQuestu, [w:] InterEOL – Edukacja Interkulturowa OnLine. Podręcznik, Gliwice 2006.
 • Tadeusiewicz R., Problemy wychowawcze wyłaniające się w związku z coraz powszechniejszym korzystaniem z technologii informacyjnych w nauczaniu, w: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela, red. J. Migdałek, M. Zając, Kraków 2008.
 • Żurek S. J., Cyfrowe wyzwania polonistyki, [w:] e-polonistyka 2, red. A. Dziak, S. J. Żurek, Lublin 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-571ffc4a-a026-49c9-992c-cee9e13a6023
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.