PL EN


2016 | 19 | 3 | 273-280
Article title

Z badań nad przeszłością polskich towarzystw społeczno-oświatowych na marginesie książki Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej Hanna Markiewiczowa, Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, ss. 296.

Content
Title variants
EN
From the Research on the Socio-Educational Societies On the Margins of the Book On the Subject of the Polish Educational Society (Polish: Polska Macierz Szkolna) Hanna Markiewiczowa, Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2016, ss. 296.
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
19
Issue
3
Pages
273-280
Physical description
Dates
online
2016-12-23
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Pedagogicznych Katedra Historii Myśli Pedagogicznej
References
 • Dzieło samopomocy narodowej Polska Macierz Szkolna 1905–1935, zebrał J. Stemler, przed. W. Sołtan, Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1935.
 • Góralski J., Polska Macierz szkolna jako instytucja wychowania obywatelskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 1999.
 • Góralski J., Wizerunek działacza kulturalno-oświatowego w poglądach reprezentantów Polskiej Macierzy Szkolnej do roku 1939, Wydawnictwo UMK, Toruń 2000.
 • Markiewiczowa H., Działalność opiekuńczo wychowawcza Wileńskiego Towarzystwa Dobroczynności 1807–1813, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2010.
 • Markiewiczowa H., Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności 1814–1914, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2002.
 • Markiewiczowa H., Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2016.
 • Markiewiczowa H., Wybrane zagadnienia z historii wychowania, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
 • Mauersberg S., Komu służyła szkoła w drugiej Rzeczypospolitej? Społeczne uwarunkowania dostępu do oświaty, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988.
 • Meducka M., Polska Macierz Szkolna na Kielecczyźnie w latach 1905–1939, „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2006, T. 19.
 • Okólnik z czerwca 1907 o zasadach wychowawczych obowiązujących w szkołach i instytucjach oświatowych Polskiej Macierzy Szkolnej, w: Dzieło samopomocy narodowej Polska Macierz Szkolna 1905–1935, zebrał J. Stemler, przed. W. Sołtan, Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1935.
 • Okólnik z marca 1907 r. w sprawach organizacyjnych, programowych i finansowych, w: Dzieło samopomocy narodowej Polska Macierz Szkolna 1905–1935, zebrał J. Stemler, przed. W. Sołtan, Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1935.
 • Polska Macierz Szkolna na Polesiu, Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1939.
 • Polska Macierz Szkolna na Wołyniu, Wydawnictwo Wołyńskiego Zarządu Wojewódzkiego Polskiej Macierzy Szkolnej, Równe 1938.
 • Sami tworzyliśmy tę historię – księga pamiątkowa z okazji 90. rocznicy powstania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (1922–2012), red. H. Markiewiczowa, K. Poznański, J. Kulbaka, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2012.
 • Sędek J., Stankiewicz J., Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej na Polesiu, w: Polska Macierz Szkolna na Polesiu, Zarząd Główny Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 1939.
 • Stemler J., Polska Macierz Szkolna: szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności 1905–1925: wydawnictwo jubileuszowe, Polska Macierz Szkolna, Warszawa 1926.
 • Szabat B., Walka o szkołę polską w okresie rewolucji 1905–1907 w Guberni Kieleckiej, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2450-5366
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-5722fb09-24cf-45b3-959a-e1d63aa9b798
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.