PL EN


2015 | 6 | 3 | 8
Article title

Ocena ryzyka inwestycji w kryptowalutę Bitcoin

Content
Title variants
EN
Analysis of the investment risk in cryptocurrency Bitcoin
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu była ocena ryzyka inwestycji w walutę kryptograficzną Bitcoin. Szczególna uwaga została zwrócona na ryzyko inwestycji na polskich giełdach Bitcurex, BitBay, BitMarket.pl i LocalBitcoins. Do oceny ryzyka inwestycji wykorzystana została miara VaR. Porównano również ryzyko inwestycji w kryptowalutę bitcoin z ryzykiem inwestycji w wybrane waluty „tradycyjne” oraz zwrócono uwagę na efekt dnia tygodnia na giełdach Bitcoin. Inwestycja w kryptowalutę obarczona była większym ryzykiem niż inwestycje w waluty „tradycyjne”. Największym ryzykiem charakteryzowała się inwestycja na polskiej giełdzie LocalBitcoins. Jednocześnie na tej giełdzie przeciętna dzienna stopa zwrotu była najwyższa.
EN
The aim of the article was to evaluate the risks of investing in Bitcoin cryptocurrency. Particular attention was paid to the risk of investment on the Polish exchanges: Bitcurex, BitBay, BitMarket.pl and LocalBitcoins. To evaluate the risk there was used VaR measure. There were compared the risk of investing in Bitcoin cryptocurrency and the risk of investing in the selected “traditional” currencies. There was also paid attention to the effect of day of the week on the Bitcoin’s exchanges. The investment in cryptocurrency was characterized by higher risk than investing in “traditional” currencies. The Polish Bitcoin exchange LocalBitcoins was characterized by the highest risk and highest average daily rate of return.
Keywords
Year
Volume
6
Issue
3
Pages
8
Physical description
Dates
online
2015-09-30
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57296e3c-dc82-4aa8-89c6-d9b5de8d74c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.