PL EN


2018 | 4(54) | 141-152
Article title

Spatial Planning in Environmentally Valuable Areas in the Context of Public Participation on the Example of Czechów Hills in Lublin

Title variants
PL
Planowanie przestrzenne na terenach cennych przyrodniczo, w kontekście partycypacji społecznej na przykładzie Górek Czechowskich w Lublinie
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The area of “Górki Czechowskie” is in the north-western part of Lublin. Originally it was used as a military training field. In the Study of Directives on the Spatial Development of Lublin(which has been currently displayed for public viewing) it is supposed to be a green area surrounded by multi-family housing with services. Currently, this study sparks numerous controversies and protests of local residents and non-governmental organizations. In Lublin, there is currently a discussion on the appropriateness and applicability of the solutions included in the document. The article presents the problems of the issue and the role of resident participation in the process of spatial planning.
PL
Teren Górek Czechowskich zlokalizowany jest w północno-zachodniej części miasta Lublina. Pierwotnie użytkowany był jako poligon. W aktualnie uchwalanym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina zakłada się stworzenie na tym obszarze terenów zieleni otoczonych zabudową mieszkaniową wielorodzinną wraz z usługami. Rozwiązania zawarte w studium wzbudzają liczne kontrowersje, a nawet protesty lokalnej społeczności oraz aktywistów miejskich. Artykuł przestawia problematykę roli partycypacji społecznej w procesie planowania przestrzennego na przykładzie analizowanego obszaru.
Contributors
 • Lublin University of Technology
 • Lublin University of Technology
References
 • Balana, M., W. Czarniawski, K. Czepiel-Mil, R. Gosik, and A. Ptaszyńska. 2004. “Walory przyrodnicze projektowanego rezerwatu Górki Czechowskie w Lublinie — stan aktualny i perspektywy ochrony.” Chrońmy Przyrodę Ojczystą 60 (1): 67–77.
 • Fijałkowski, D. 1997. “Droga do wiedzy i stopni naukowych (autobiografia).” Analecta. Atudia i Materiały z Dziejów Nauki 6 (2): 205–260.
 • Giordano, K. 2010. “Inwestycja ‘Górki Czechowskie’ — przykład konfliktu społecznego na tle środowiskowym.” In Planowanie inwestycji publicznych. Aspekty prawne, ekonomiczne i środowiskowe, edited by R. Biskup and K. Giordano, 213–247. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Górki Czechowskie — Stanowisko TBV po wyłożeniu Studnium. 2018. TBV, last updated 2018.03.29 [accessed 2018.12.17]. Available from https://www.tbv.pl/aktualnosc-podglad,85,0,gorki-czechowskie-stanowisko-tbv-po-wylozeniu-studnium.
 • Harasimiuk, M., W. Jezierski, P. Sempliński, A. Wójciak, and D. Urban. 1992. Projekt rezerwatu krajobrazowo-florystycznego Górki Czechowskie w Lublinie w dzielnicy Czechów. Lublin.
 • Jurkowski, A. 2018. Górki czechowskie w Lublinie. Żuk o pomyśle TBV: — To interesująca propozycja. Wpisuje się w nasze oczekiwania. Polska Press Sp. z o.o., last updated 2018.03.30 [accessed 2018.12.17]. Available from https://kurierlubelski.pl/gorki-czechowskie-w-lublinie-zuk-o-pomysle-tbv-to-interesujaca-propozycja-wpisuje-sie-w-nasze-oczekiwania/ar/13052274.
 • Kamiński, J., E. Trzaskowska, and D. Soszyński. 2016. “Krajobrazy naturalne i uroczyska na terenie Lublina.” In Krajobrazy Lublina. Roślinność naturalna, edited by E. Trzaskowska and P. Adamiec, 11–44. Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Lublin liderem partycypacji społecznej… 2014. Urząd Miasta Lublin, last updated 2014.03.25 [accessed 2018.12.17]. Available from https://lublin.eu/mieszkancy/partycypacja/aktualnosci/lublin-liderem-partycypacji-spolecznej-,63,471,1.html.
 • Przesmycka, N. 2012. Lublin. Przeobrażenia urbanistyczne 1815–1939. Monografie / Politechnika Lubelska. Lublin: Politechnika Lubelska.
 • Smaga, D. 2018. Górki czechowskie według TBV. Deweloper pokazał pomysł (wizualizacje). Corner Media sp. z o.o., last updated 2016.06.30 [accessed 2018.12.17]. Available from https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/jak-beda-wygladac-gorki-czechowskie-wlasciciel-pokazal-swoj-pomysl-wizualizacje,n,1000182988.html.
 • Szlachetka, M. 2016 Jak zagospodarować górki czechowskie: Ile na mieszkania i usługi, ile na zieleń? (WIZUALIZACJE). Last updated 2016.09.29 [accessed 2018.12.17]. Available from https://kurierlubelski.pl/jak-zagospodarowac-gorki-czechowskie-ile-na-mieszkania-i-uslugi-ile-na-zielen-wizualizacje/ar/10684160.
 • Trzaskowska, E., and P. Adamiec. 2014. “Park miejski jako forma ochrony suchych dolin Lublina.” In Wąwozy i suche doliny — potencjał i zagrożenia, edited by E. Trzaskowska, 195–210. Lublin: Urząd Miasta Lublin.
 • Żurkowska, M. 2014. “Planowanie przestrzenne, jako instrument ochrony systemu przyrodniczego dolin rzecznych i suchych dolin w Lublinie.” In Wąwozy i suche doliny — potencjał i zagrożenia, edited by E. Trzaskowska, 11–20. Lublin: Urząd Miasta Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57318964-618d-4aa7-881e-69125a7f366b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.