PL EN


2017 | 6 | 229-238
Article title

История Окраин Республики Польши в XX веке. Информационное сообщение о деятельности большевицко-украинских факторов на территории Польши и Совдепии

Authors
Content
Title variants
EN
From the history of the borderlands of the Republic of Poland in the 20th century. Information report about the activities of bolshevik-Ukrainian factors in Poland and Sowdepia (Soviet Russia)
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
Presented text concerns actions of the security services of Soviet Ukraine against Poland during the election to the polish Parliament in 1922. It shows the actions of sabotage groups, spies and political bodies of Soviet Ukraine. The article discusses state of safety polish – soviet borderland on the section of Eastern Malopolska not yet joined to Poland. It shows some methods of intelligence work and the organization of sabotage activities in Poland.
Keywords
Year
Issue
6
Pages
229-238
Physical description
Dates
published
2017
References
  • BRUSKI J (2010), Między prometeizmem a Realpolitik. II Rzeczpospolita wobec Ukrainy sowieckiej 1921-1926, Kraków.
  • DZWONKOWSKI R. (1997), Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939. Zarys historii, Lublin.
  • KOPROWSKI M. A. (2015), Śmierć za Sienkiewicza. Prześladowania Polaków na Podolu 1918-1991, Zakrzewo.
  • МАГОЧИЙ П. Р. (2007), Істориa України, Київ.
  • MATERSKI W. (2005), Na widecie. II Rzeczpospolita wobec Sowietów 1918-1943, Warszawa.
  • PAWEŁCZYK-DURA K. (2014), Rosyjskie prawosławie w okresie wczesnosowieckim (1917-1927), Lublin.
  • PEPŁOŃSKI A. (2010), Wywiad polski na ZSRR 1921-1939, Warszawa.
  • POTOCKI R. (1999), Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920-1939), Lublin.
  • SERCZYK J. (1990), Historia Ukrainy, Wrocław-Warszawa-Kraków.
  • ZIELIŃSKI K. (2013) O Polską Republikę rad. Działalność polskich komunistów w Rosji radzieckiej 1918-1922, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-57327050-6efa-40d4-b4c3-687b59bdb989
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.